Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Địa lý lớp 10 trường THPT Mai Thúc Loan, Hà Tĩnh năm học 2015 - 2016

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-02-05 04:31:34 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 424 | Lượt Download: 2 | File size: 0.04864 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH

KÌ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM- NĂM HỌC 2015 – 2016

Trường THPT Mai Thúc Loan

MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP 10

ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu I: (3,0 điểm)

Thời gian: 60' (không kể thời gian giao đề)

Em hãy vẽ sơ đồ theo cách đơn giản nhất thể hiện cấu trúc của Trái Đất? Động đất
có nguồn gốc từ đâu?
Câu II: (4,0 điểm)
Trình bày sự dịch chuyển của Mặt Trời giữa hai chí tuyến. Khu vực nào trên Trái
Đất có ngày dài 24h?
Câu III: (3,0 điểm)
Nêu thời gian bắt đầu và kết thúc các mùa trong năm? Vì sao Miền Bắc nước ta
lạnh hơn Miền Nam?
..................Hết......................
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
Môn thi: ĐỊA LÍ
Câu
I
(3,0
điểm)

II
(3,0

Ý Nội dung
1 1. vẽ sơ đồ theo cách đơn giản nhất thể hiện cấu trúc của Trái Đất
- Vẽ được sơ đồ mang tính sáng tạo đơn giản

Điểm
2,00
0,10

- Thể hiện được 3 lớp cấu trúc Trái Đất
- Thể hiện được độ dày 3 lớp
2 Nguồn gốc động đất
- Nguồn gốc động đất là do nội lực: Phân hủy phóng xạ, Phản ứng hóa học, sự

0,5
0,5
1,00

dịch chuyển các dòng vật chất do trọng lực…
1 Trình bày sự dịch chuyển của Mặt Trời giữa hai chí tuyến.
- Chuyển động biểu kiến là chuyển động thấy bằng mắt, nhưng không thực có.
Trong một năm, những tia sáng Mặt Trời lần lượt chiếu thẳng góc với mặt đất

điểm)

tại các địa điểm trong khu vực giữa hai chí tuyến. Chuyển động này gọi là
chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời.
- Hiện tượng xảy ra như sau:
+ Ngày 21/3, Mặt Trời ở xích đạo, tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với tiếp
tuyến của bề mặt đất ở xích đạo (mặt trời lên thiên đỉnh ở xích đạo)
+ Sau ngày 21/3, mặt trời di chuyển dần lên chí tuyến bắc và lên thiên đỉnh ở
chí tuyến bắc vào ngày 22/6
+ Sau ngày 22/6, mặt trời lại chuyển động dần về xích đạo, lên thiên đỉnh ở
xích đạo lần 2 vào ngày 23/9
+ Sau ngày 23/9, mặt trời tử xích đạo chuyển dần về chí tuyến nam và lên thiên
đỉnh ở chí tuyến nam vào ngày 22/12
+ Sau ngày 22/12, mặt trời lại chuyển động về xích đạo, rối lại lên chí tuyến
bắc. Cứ như vậy lập đi lập lại từ năm này qua năm khác, đó chính là chuyển
động biểu kiến hàng năm của hai mặt trời giữa hai chí tuyến
2
Khu vực nào trên Trái Đất có ngày dài 24h

3,0

Từ vòng cực trở về 2 cực có ngày dài 24h

1,00

Ngay tai cực có ngày dài 6 tháng và đêm dài 6 tháng
III

1

Nêu thời gian bắt đầu và kết thúc các mùa trong năm
+ Mùa xuân: 4-5/2 (lập xuân) đến 5-6/6 (lập hạ)

2

+ Mùa hạ: 5-6/6 (lập hạ) đến 7-8/8 (lập thu)

(3,0
điểm)

2,00

+ Mùa thu: 7-8/8 (lập thu) đến 7-8/11 (lập đông)
+ Mùa đông: 7-8/11 (lập đông) đến 4-5/2 (lập xuân)
Miền Bắc nước ta lạnh hơn Miền Nam
- Miền Bắc có vĩ độ cao hơn, góc nhập xạ nhỏ hơn nên lượng nhiệt nhận
được ít hơn
- Miền Bắc chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông bắc (nguyên nhân
chính)

1,00