Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Ngữ văn năm 2013 - 2014 trường THCS Vĩnh Tuy, Hà Giang

a834cd7f6e0e58fa4ad5bc4379c0d5e1
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-02-18 15:52:58 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 222 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT QUANGẮTR NGTHCS VĨNH TUYƯỜ KH SÁT CH NG NĂMỀ ƯỢ ẦNăm c: 2013 2014ọMôn: Ng văn 9ữ ớTh gian: 90 phútờH và tên: .………………….L 9…..ọ ớĐi mể phê giáo viênờ ủĐ bàiềI- Tr nghi mắ (2 đi m)ểĐ ng li u, ch và khoanh tròn vào ch cái ng tr ph ng ánọ ướ ươđúng Trong tù không u, cũng không hoa,ượ nh đêm nay, khó ng .ả Ng ng trăng soi ngoài sườ Trăng nhòm ng nhà th (Ng trăng Ng văn II)ắ ậCâu 1: Ai là tác gi bài th trênả ơA. Th Lế B. Chí Minh C.Vũ Đình Liên D.T uố ữCâu 2: Bài th trên vi trong th kì kháng chiên nào?ơ A. Ch ng Pháp B. Ch ng Nh tố C. Ch ng Mĩ D. A,ố B, CCâu 3: Trăng nhòm” thu bi pháp tu nào?ộ ừA. Đi B.So sánh C. Nhân hoá D. dẨ ụCâu 4: Tác ph vi theo th thẩ ượ ơA. Th ngôn bát cú B. do ựC. Song th bát D. Th ngôn tuy tấ ệII- lu nự (8 đi m)ể Câu Nêu các ph ng châm tho i? ra tình hu ng ph ng châmươ ươh ch t. (2ộ đi m)ểCâu Thuy minh cây lúa Vi Nam (6 đi m)ế ểH NG CH VÀ BI ĐI NG VĂN 9ƯỚ ỮI. Tr nghi mắ (2 đi m)ểCâu dungộ Bi đi mể ể1 0,52 0,53 0,54 0,5 II. lu nự (8 đi m)ểCâu 1. Các ph ng châm tho i: (2 đi m)ươ ng, ch t, quan cách th c, ch (M đúng 0,2 đi m) ượ ra tình hu ng (0,1 đi m)ư ượ ểCâu (6 đi m)ểYêu chung:ầa, Th lo i: Văn thuy minh ếb, dung: Thuy minh cây ngô làng quê Vi Namộ ệc, Hình th c:ứ- rõ ràng (3 ph n: bài, thân bài, bài).ố ế- Ch vi rõ ràng, ch không sai chính ng pháp…ữ ữĐáp án:a, bàiở (1,0 đi m)ể- Gi thi khái quát cây lúa và quan tr ng nó ng Áớ ườĐông.- ng Vi Nam có câu:ụ Con trâu là nghi pầ Vì ông bà đã tư ặs nghi tr ng lúa lên hàng u. ầb, Thân bài (4,0 đi m)ể- TM cây lúa qua ng giai đo phát tri kỳ th đi mề ểnào ng MT) (1,0 đi m)ử ể- TM ngu ch ng lo i, (1,0 đi m)ề ể- ng ch bi lúa (1,0 đi m)ử ể- TM giá tr cây lúa trong ng hàng ngày trong KT qu dân cề ặbi xu kh ra ngoài. ước. bàiế (1,0 đi m)ể- Ni hào cây lúa và tình con ng giành cho mình, mongề ườc đáp lòng ái con ng giành cho mình.ướ ượ ườ
2020-09-27 21:04:46