Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Ngữ văn năm 2014-2015 trường THCS Quách Xuân Kỳ, Quảng Bình

261d40ec9da616c55fdab1a8ef728cdb
Gửi bởi: Thái Dương vào 03:06 PM ngày 18-02-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 237 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr ng THCS Quách XuânườKỳ KH SÁT CH NG UỀ ƯỢ ẦNĂMMÔN: NG VĂN 8Ữ ỚNăm 2014 2015ọTh gian làm bài: 90 phútờCâu (2.0 đi m).ể đo văn sau và th hi các yêu bên i:ọ ướ(1) Cũng nh tôi trò ng ng nép bên ng thânườ ,ch dám nhìn hay dám đi ng nh (2) ướ Họ nh con chim nonưđ ng bên nhìn quãng tr ng mu bay, nh ng còn ng ng ng (3)ứ ợH thèm ng và ao th nh nh ng ng ướ ượ ườ trò cũọ bi p,ế ớbi th yầ kh ph rè trong nh .(Theo Ng văn 8, 1, trang 6)ể ậa) Đo văn trên trích trong văn nào? Ai là tác gi ?ạ ảb) Các in thu tr ng ng nào?ừ ườ ực) Nêu dung đo văn?ộ ạd) nghĩa phép so sánh câu 2?ủ ởCâu (3.0 đi m).ể Cho câu ch sau: Tình yêu mãnh li ng th hi nẹ ượ ệqua giác sung ng đi khi và trong lòng .ả ướ Hãytri khai thành đo văn (t 10 15 câu).ể ếCâu (5.0 đi m).ểC xúc em trong bu tr ng tiên.ả ườ ầH NG CH KH SÁT NĂMƯỚ ẦMÔN: NG VĂN 8ỮNăm c:ọ 2014-2015Câu Phần Đáp án Đi mể Câu a. Văn n: Tôi đi cả Thanh nhị 0,5 b. Tr ng ng: ng iườ ườ 0,5 Tâm tr ng p, giác ng gi trong ướ ịsáng nhân tôi khi sân tr ngủ ườ 0,5 d. nghĩa: Phép so sánh góp ph làm cho câu văn tr nên nh ẹnhàng, lãng n; tinh tâm tr ng nhân t: p, ộb ng khát ng...ỡ 0,5 Câu a. Yêu chung: ng kĩ năng đo văn, phép di ễd ch, trình bày di thành đo vănị ạt 10 15 câuừ 0,25 b. Yêu th :ầ ể- Tri khai câu ch ng đo vănể ượ 0,25 dung đo văn nh ng sau đây:ộ ữ+ Khao khát, mong ch đã khi ng có giác tinhờ ảt linh tính chính xác nh ra p, i, tế ện nh nh m: thoáng th y, đu theo, i; hình nh so sánhế ảđ đáoộ+ Xúc ng mãnh li qua nh ng hành ng vã, cu ngộ ốquýt, òa lên khóc th nồ ở+ Khi quan sát th tr p, bé ng th nh phúcấ ạng tràn ậ+ Ni nh phúc, sung ng đi đã khi ngề ướ ồquên đi nh ng gièm pha cô, quên đi cấ ảnh ng cay ng kh tr đóữ ướ 0,5 0,5 0,5 Yêu chung:ầ Làm đúng ki bài vi cể ệCâu Ch vi có nghĩa, ngôi líọ .- lí, rõ ràngố .- ng ghép nh xét: ượ xúc tôiả cách tộ ựnhiên, không ng épượ .- Di loát, không chính dùng vi tễ ếcâu .- Trình bày ch pạ ẹb Yêu th :ầ sinh có th ch nhi vi khácọ ệnhau, song tính th ng nh ch văn n:ầ ảl tiên tr ng nh th c, tâm n, tình m…..ầ ườ ả- bài:ở Nêu nh chungả ậ- Thân bài: Trình bày di bi bu khai tr ng tiên màễ ườ ầem có ngấ ượ Đêm tr ngày khai tr ngướ ườ Trên ng tr ngườ ườ Lúc khai tr ngự ườ- bài:ế nghĩ thân bu tiênả ầc Bi đi m:ể ể- Xây ng câu chuy theo yêu trên, lý, pự ượ ấd n, giàu xúc, không di t, chính .ẫ 4- các yêu u, có xúc nh ng còn ítạ ượ ắl di t, không chính .ỗ <4- các yêu u, ít xúc, vài di nạ ễđ t, chính .ạ 2,0 -<3- Ch di bi vi (câu chuy n), khôngư ượ ụrõ ràng, nhi di và chính .ắ ả- Không làm bài ho đặ 1-
2020-09-30 01:34:24