Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi HSG môn Địa lý lớp 12 - Lần 2 - Sở GD_ĐT Ninh Bình - Năm học 2012-2013 - File word có lời giải chi tiết

1dd76fa2096458e5b8367a57a59a947d
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-12-13 16:52:09 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 275 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GD&ĐT NINH BÌNHĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT

Kỳ thi thứ hai - Năm học 2012 – 2013ĐỀ THI CHÍNH THỨCMÔN: ĐỊA LÍ

Ngày thi 18/12/2012

(Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 05 câu, trong 01 trangCâu 1 (5,0 điểm):

a) Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh đặc điểm địa hình vùng

núi Tây Bắc và Đông Bắc?

b) Sự phân bố lục địa và đại dương ảnh hưởng như thế nào đến đặc điểm khí hậu trên Trái

Đất?

Câu 2 (4,0 điểm):

Dựa vào bảng số liệu về số lao động phân theo khu vực kinh tế nước ta năm 2000 và 2006

NămChia raTổng số

(Nghìn người)Nông - lâm - ngư nghiệpCông nghiệp - xây dựngDịch vụ200037.609,624.481,04.929,78.198,9200643.436,124.172,38.296,910.966,9a) Nhận xét, giải thích sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động phân theo khu vực kinh tế nước

ta?

b) Cho biết những giải pháp để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động nước ta hiện nay.

Câu 3 (3,0 điểm):

Cho bảng số liệu: Tổng giá trị và cán cân xuất nhập khẩu nước ta giai đoạn 1994 - 2005

(Đơn vị: Triệu USD)

NămTổng giá trị xuất nhập khẩuCán cân xuất nhập khẩu19949.880,1- 1.771,5199618.399,5- 3.887,7200030.119,2- 1.153,8200569.208,2- 4.313,0a) Hãy tính giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu của nước ta theo số liệu bảng trên.

b) Dựa vào số liệu hãy nhận xét tình hình xuất nhập khẩu của nước ta trong thời gian trên.http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhấtCâu 4 (3,0 điểm): Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy cho biết vùng nào

có ngành thuỷ sản phát triển mạnh nhất cả nước? Giải thích tại sao?

Câu 5 (5,0 điểm):

Cho bảng số liệu: Diện tích, sản lượng cà phê nhân ở nước ta giai đoạn 1980 - 2006

NămDiện tích (Nghìn ha)Sản lượng cà phê nhân (Nghìn tấn)198022,58,4198544,712,31990119,392,01995186,4218,02000561,9802,52005497,4752,12006488,6853,5a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích, sản lượng cà phê nhân ở nước ta?

b) Nhận xét về diện tích và sản lượng cà phê của nước ta giai đoạn 1980 - 2006.

c) Trình bày các nhân tố tạo nên sự phát triển mạnh trong sản xuất cà phê ở nước ta giai đoạn trên.

----------- HẾT----------(Thí sinh được sử dụng Átlát Địa lí Việt Nam)

Họ và tên thí sinh: …………………………………… Số báo danh ………………….....…………….

Họ, tên, chữ kí: Giám thị số 1: ………………………… Giám thị số 2 : ……………………..………http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhấtSỞ GD&ĐT NINH BÌNHĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT

MÔN: ĐỊA LÍĐỀ THI CHÍNH THỨCNgày thi 18/12/2012

(Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 05 câu, trong 01 trangCâu 1. (5,0 điểm):

a) Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh đặc điểm địa hình

vùng núi Tây Bắc và Đông Bắc?

b) Sự phân bố lục địa và đại dương ảnh hưởng như thế nào đến đặc điểm khí hậu trên

Trái Đất?

Câu 2. (4,0 điểm):

Dựa vào bảng số liệu về số lao động phân theo khu vực kinh tế nước ta năm 2000 và 2006

NămTổng số

(Nghìn người)200643.436,1Nông - lâm - ngư nghiệpCông nghiệp - xây dựngDịch vụ24.481,04.929,78.198,924.172,38.296,910.966,9a) Nhận xét, giải thích sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động phân theo khu vực kinh tế

nước ta?

b) Cho biết những giải pháp để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động nước ta hiện nay.

Câu 3. (3,0 điểm):

Cho bảng số liệu: Tổng giá trị và cán cân xuất nhập khẩu nước ta giai đoạn 1994 - 2005

(Đơn vị: Triệu USD)

NămTổng giá trị xuất nhập khẩuCán cân xuất nhập khẩu19949.880,1- 1.771,5199618.399,5- 3.887,7200030.119,2- 1.153,8200569.208,2- 4.313,0a) Hãy tính giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu của nước ta theo số liệu bảng trên.

b) Dựa vào số liệu hãy nhận xét tình hình xuất nhập khẩu của nước ta trong thời gian

trên.http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhấtCâu 4. (3,0 điểm): Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy cho biết vùng

nào có ngành thuỷ sản phát triển mạnh nhất cả nước? Giải thích tại sao?

Câu 5. (5,0 điểm):

Cho bảng số liệu: Diện tích, sản lượng cà phê nhân ở nước ta giai đoạn 1980 - 2006

NămDiện tích (Nghìn ha)Sản lượng cà phê nhân (Nghìn tấn)198022,58,4198544,712,31990119,392,01995186,4218,02000561,9802,52005497,4752,12006488,6853,5a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích, sản lượng cà phê nhân ở nước ta?

b) Nhận xét về diện tích và sản lượng cà phê của nước ta giai đoạn 1980 - 2006.

c) Trình bày các nhân tố tạo nên sự phát triển mạnh trong sản xuất cà phê ở nước ta giai

đoạn trên.

----------- HẾT----------(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam)

Họ và tên thí sinh: ……………………………………

Số báo danh ………………….....…………….

Họ, tên, chữ kí: Giám thị số 1: ………………………… Giám thị số 2 : ……………………..………http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhấtSỞ GD&ĐT NINH BÌNHHDC HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT

MÔN: ĐỊA LÍĐỀ THI CHÍNH THỨCNgày thi 18/12/2012

(Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề)

HDC gồm 05 câu, trong 03 trangCâuNội dung trả lờiCâu 1

(5,0 điểm)a) So sánh đặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc và Đông BắcĐiểm

3,5* Giống nhau:

- Hướng nghiêng chung: Tây Bắc - Đông Nam0,5- Xen kẽ giữa các dãy núi là các cao nguyên và các thung lũng sông0,5- Có các thung lũng sông cùng hướng với hướng địa hình.0,5* Khác nhau:

- Vị trí địa lý:0,5

+ Đông Bắc: Tả ngạn sông Hồng về phía đông

+ Tây Bắc: Hữu ngạn sông Hồng đến sông Cả- Độ cao:0,5

+ Đông Bắc chủ yếu là núi thấp, mức độ chia cắt yếu hơn (d/c)

+ Tây Bắc núi cao hơn, hiểm trở, có một số sơn nguyên đá

vôi, mức độ chia cắt lớn nhất nước ta (d/c)0,5- Về hướng núi:

+ Tây Bắc: Hướng Tây Bắc - Đông Nam (d/c)

+ Đông Bắc: Hướng vòng cung (d/c)0,5- Ý khác:

Quá trình phong hoá, xâm thực đá vôi ở vùng núi Đông Bắc diễn ra

mạnh mẽ hơn Tây Bắc tạo nên nhiều dạng địa hình Cacxtơ: vịnh Hạ

Long, động Tam Thanh, Nhị Thanh…1,5b).Sự phân bố đất, biển đã ảnh hưởng đến khí hậu Trái Đất:

- Sinh ra kiểu khí hậu hải dương và khí hậu lục địa (d/c: khu vực ven0.5biển và sâu trong lục địa…)

- Hình thành các khu khí áp làm sinh ra gió mùa: (d/c: hình thành áphttp://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất0,5cao Xibia vào mùa đông, áp thấp Iran vào mùa hạ…)

- Trong phạm vi hẹp ven biển và thời gian ngắn trong một ngày đêm làm0,5sinh ra gió đất và gió biển (d/c: sự hình thành gió đất và gió biển ...)

Câu 2

(4,0 điểm)a) Nhận xét, giải thích thay đổi cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế3,0* Xử lí số liệu:0,5Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế (đơn vị:%)

Năm Tổng sốNông - lâm – ngưCông nhiệp – xâynghiệpdựngDịch vụ200010065,113,121,8200610055,719,125,2* Nhận xét

- Lao động khu vực nông – lâm – ngư nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất

- Thời kì 2000 – 2006 Cơ cấu lao động của nước ta đang có sự chuyển0,5biến theo hướng tích cực:

+ Giảm tỉ trọng lao động khu vực nông - lâm - ngư nghiệp (d/c)0,5+ Tăng tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp - xây dựng, dịch vụ (d/c)

- Tuy nhiên, sự chuyển dịch cơ cấu lao động diễn ra còn chậm.

0,5*Giải thích:

- Nước ta khu vực nông – lâm – ngư nghiệp vẫn còn giữ vai trò quan0,25trọng trong cơ cấu nền kinh tế.

- Do thời gian qua nước ta đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước; sự chuyển dịch trên phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế0,75thế giới.

b) Những giải pháp để sử dụng có hiểu quả nguồn lao động nước ta

- Thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

- Thực hiện chính sách phân bố dân cư và lao động giữa các vùng.

- Đào tạo và tăng cường hợp tác quốc tế về xuất khẩu lao động.

- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ đặc biệt là ở khu vực trung du, miền1.0

0,25

0,25

0,25

0,25núi.

Câu 3

(3,0 điểm)a) Tính giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu của nước ta

Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1994 - 2005

(ĐV: Triệu USD)http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất1.0NămGiá trị xuất khẩuGiá trị nhập khẩu19944.054,35.825,819967.255,911.143,6200014.482,715.636,5200532.447,636.760,6b) Nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu của nước ta

Thời kì 1994 – 2005:2,0- Tổng giá trị xuất nhập khẩu của nước ta tăng nhanh liên tục (hơn 7

lần). Tốc độ tăng không đều qua các giai đoạn: giai đoạn 1996 – 2000

tăng chậm, giai đoạn 2000 – 2005 tăng nhanh (d/c).

- Giá trị xuất khẩu tăng nhanh liên tục qua các giai đoạn (hơn 8 lần)

- Giá trị nhập khẩu tăng 6,3 lần nhưng tốc độ tăng không đều qua các giai

đoạn: giai đoạn 1996 -2000 tăng chậm, giai đoạn 1994-1996, 2000 – 2005 tăng

nhanh (d/c).

- Cán cân xuất nhập khẩu luôn âm, không ổn định qua các giai đoạn:

năm 1996, 2005 nhập siêu lớn.0.5

0,5

0,5

0,5(Chú ý: Nếu học sinh nhận xét được đầy đủ các ý trên nhưng không đưa ra

được d/c hoặc không đưa ra được các giai đoạn tăng nhanh hay tăng chậm

của tình hình xuất nhập khẩu nước ta thì trừ toàn ý b 0,5 điểm)

Câu 4

(3,0 điểm)* Nhận xét chung:

Vùng có ngành thuỷ sản phát triển mạnh nhất là đồng bằng sông Cửu0,5Long

* Giải thích:

- Vùng đồng bằng sông Cửu Long có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát0,25triển ngành thủy sản.

- Điều kiện tự nhiên:0,5+ Có vùng biển giàu tiềm năng thuộc biển Đông và Vịnh Thái Lan, có

diện tích mặt nước rộng lớn (d/c).0,5+ Trữ lượng hải sản lớn nhất so với các vùng khác trong cả nước, khả

năng khai thác lớn (d/c).0,5+ Khí hậu nóng quanh năm, nguồn thức ăn phong phú thuận lợi cho

đánh bắt và nuôi trồng.http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất0,75- Điều kiện kinh tế xã – hội:

+ Dân cư lao động đông, có nhiều kinh nghiệm về đánh bắt và nuôi

trồng…

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn (trong nước và xuất khẩu).

+ Có sự hỗ trợ của các ngành kinh tế khác, chính sách khuyến khích phát

triển ngành nuôi trồng thủy sản.

Câu 5

(5,0 điểm)a) Vẽ biểu đồ:1,5- Vẽ biểu đồ kết hợp (cột và đường)

- Yêu cầu:

Vẽ biểu đồ đảm bảo đẹp tương đối chính xác, đúng tỉ lệ, có chú giải và

tên biểu đồ (vẽ biểu đồ khác không cho điểm).

b) Nhận xét1,5- Thời kì 1980 – 2006:1,0+ Diện tích và sản lượng cà phê nhân ở nước ta đều tăng nhanh liên tục

(d/c).

+ Tốc độ tăng sản lượng cà phê nhân rất nhanh, nhanh hơn tốc độ tăng diện tích cà0,5phê.

- Giai đoạn 1980 – 1985 cả diện tích và sản lượng cà phê nhân ở nước ta còn

thấp2,0

1,0c) Trình bày các nhân tố tạo ra sự phát triển mạnh sản xuất cà phê trong thời

gian trên

- Điều kiện tự nhên:

+ Khí hậu cận xích đạo, thuận lợi cho sản xuất cây cà phê.

+ Có nhiều loại đất thích hợp cho cây cà phê phát triển: đất xám, đất

badan có tầng phong hóa sâu, giàu dinh dưỡng, phân bố tập trung với

những mặt bằng rộng lớn, thuận lợi hình thành vùng chuyên canh cây cà

phê quy mô lớn (ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ).

- Điều kiện kinh tế – xã hội;

+ Thị trường rộng lớn (trong và ngoài nước).

+ Có sự hỗ trợ của công nghiệp chế biến và các ngành công nghiệp

khác

+ Dân cư có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất cà phê…http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất1,0+ Có chính sách thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển cây cà phê của nhà

nước.Tổng cộng điểm toàn bài: 20,0 điểmhttp://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất