Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 3

62383431316637616638653331646535613734656661376135663632353339376232633165336630646134666561343034346639313639396338303066333533
Gửi bởi: quynhnhu109 vào 02:11 PM ngày 25-06-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 251 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề thi học sinh giỏi lớp 3 Hãy đi thích vào ch .... nhé !ề ỗCâu 1:M hình vuông có chu vi là 584cm. Tính nh hình vuông đó.ộ ạTr i: nh hình vuông đó làả cmCâu 2:M hình ch nh có chi dài 68m và chi ng 56m. Tính chu vi hình ch ữnh đó.ậTr i: Chu vi hình ch nh làả m.Câu 3:M hình ch nh có chi dài là 28cm và chi ng 9cm. Tính chu vi hìnhộ ộch nh đó.ữ ậTr i: Chu vi hình ch nh làả cmCâu 4:M hình vuông có nh dài 136cm. Tính chu vi hình vuông đó.ộ ạTr i: Chu vi hình vuông làả cmCâu 5:Chu vi hình vuông là 1m4cm. Tính dài nh hình vuông.ộ ạTr i: dài nh hình vuông làả cmCâu 6:Tìm 3.ưTr i:ả =Câu 7:Ng ta dùng đo dây thép thành hình vuông nh 19cm thì ườ ạb thi cm. Tính dài đo dây thép đó.ị Tr i: dài đo dây thép làả cmCâu 8:M hình vuông có chu vi là 3m 8cm. Tính dài nh hình vuông đó.ộ ạTr i: nh hình vuông làả cmCâu 9:M hình ch nh có chi ng 34cm và kém chi dài 12cm. Tính chu vi ủhình ch nh đó.ữ ậTr i: Chu vi hình ch nh làả cmCâu 10:M hình ch nh có chi dài 62m và chi ng là 8m. Tính chu vi ủhình ch nh đó.ữ ậTr i: Chu vi hình ch nh đó làả mMinh Huy