Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 7

a646271e543adfa76509edd718b95183
Gửi bởi: 181639 vào ngày 2017-11-22 22:06:45 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 264 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr ng THCS Th tr ườ thi sinh gi 7ề Đông Tri uề năm 2008­2009ọ Môn thi: Toán­ Ngày thi: 28/4/2009 (Th gian 90 phút Không th gian giao đ)ờ ềCâu 1(2 đ): Cho th cỉ ứ1dcba a, b, ớ Ch ng minh ng:ứ cdcabaCâu 2(2 đ): Tìm nghi đa th sauệ ứf(x)=2x 2­3x+1Câu 3(2 đ): Tìm bi ngế ằ631xxCâu 4(2 đ): đc chia thành ba ph ngh ch 5; 2; 4. Bi ng các ượ ậph ng ba ph đó là 9512. Hãy tìm A.ươ ầCâu 5(2 đ): Cho tam giác ABC. Qua đng th ng xy song song BC. đi ườ ểtrên nh BC các đng th ng song song AB; AC chúng xy theo th ườ ạvà E. Ch ng minh ng:ứ ằa)MDEABCb) Ba đng th ng AM, BD, CE cùng đi qua đi m.ườ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H t­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ế