Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 11 năm 2014 môn Lịch sử

f91a606b11cc808e9808283e30c461cb
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-10-04 11:25:40 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 268 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2013 2014 Khóa ngày 28 tháng năm 2014 Môn: Lịch sử LỚP 11 THPT VÒNG Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề gồm có 01 trang Câu (2,5 điểm). Bằng những kiến thức đã học về cuộc cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII giữa thế kỉ XIX), em hãy cho biết: Tại sao cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên Anh? Cách mạng công nghiệp đã dẫn tới những hệ quả gì? Câu (1,5 điểm). Vì sao trong năm 1917 nước Nga phải tiến hành hai cuộc cách mạng? Câu (2,0 điểm). Trình bày nguyên nhân, tính chất của Chiến tranh thế giới thứ hai. Nêu nghĩa của chiến thắng chống chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Câu (2,0 điểm). So sánh điểm giống và khác nhau giữa phong trào nông dân Yên Thế với phong trào Cần vương. Câu (2,0 điểm). Hãy nêu nguyên nhân thất bại, nghĩa lịch sử của phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX. ………………………….. Hết ………………………….. Họ và tên:…………………….…….. Số báo danh:………….……………SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2013 2014 Khóa ngày 28 tháng năm 2014 Môn: Lịch sử LỚP 11 THPT VÒNG Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề gồm có 01 trang Câu (2,0 điểm). Nét nổi bật trong đường lối ngoại giao của Xiêm với các nước phương Tây nửa sau thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là gì? Câu (2,25 điểm). Những điểm nào chứng tỏ vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Nhật Bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa? Làm rõ đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Câu (1,5 điểm). Vì sao trong những năm 30 của thế kỷ XX chủ nghĩa phát xít thắng thế Đức? Câu (2,25 điểm). Hãy trình bày hoàn cảnh và nội dung cơ bản của trào lưu cải cách duy tân cuối thế kỷ XIX Việt Nam. Vì sao các đề nghị cải cách duy tân không thực hiện được? Câu (2,0 điểm). Đầu thế kỷ XX những sĩ phu yêu nước tiến bộ Việt Nam đã có nhận thức gì mới về con đường cứu nước? Những yếu tố nào đã tác động đến sự chuyển biến về nhận thức đó? ………………………….. Hết ………………………….. Họ và tên:…………………….…….. Số báo danh:………….……………