Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học sinh giỏi quốc gia THPT môn Lịch sử năm 2016

510b8f9d0622c2222c53d17ad7fdbd1c
Gửi bởi: Phạm Thị Huệ vào ngày 2017-01-07 06:41:43 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 265 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnB GIÁO VÀ ĐÀO OỘ ẠĐ THI CHÍNH TH CỀ KÌ THI CH SINH GI QU GIA THPTỌ ỐNĂM 2016Môn: CH SỊ ỬTh gian: 180 phút (không th gian giao đ)ể ềNgày thi: /01/201 6(Đ thi 01 trang, 07 câu)ề ồCâu 1. (2.5 đi m)ểKhái quát nh ng thành văn hóa dân Vi Nam th XI đn th XV.ữ ỉTheo anh/ ch chúng ta th a, phát huy nh ng thành nào văn hóa đó trongị ềcông cu xây ng và phát tri đt hi nay?ộ ướ ệCâu 2. (2.5 đi m)ểVì sao khi thành đn nay, Hi các qu gia Đông Nam Áệ (ASEAN) coi tr ngạ ọv an ninh chính tr Theo anh/ ch Vi Nam có vai trò nh th nào trong vi vấ ệhòa bình, an ninh chính tr khu cị Đông Nam Á?Câu 3. (3.0 đi m)ểTóm các phong trào yêu ch ng Pháp Vi Nam năm 1885 đn đu năm 1930.ắ ướ ầT đó anh /ch có nh xét gì con đng gi phóng dân ta?ừ ườ ướCâu 4. (3.0 đi m)ểVì sao trong ngh Ban Ch hành Trung ng tháng 11/1939 và ngh Ban Ch hànhộ ươ ấTrung ng tháng 5/1941, Đng ng Đông ng ch tr ng chuy ng đuươ ươ ươ ướ ấtranh? Phân tích dung chuy ng đu tranh đóộ ướ .Câu 5. (3.0 đi m)ểNêu dung Hi đnh Pa ri ch chi tranh, hòa bình Vi Namộ ệ(27­1­1973). đó, nêu ki anh/ch các quy dân mà Mĩ công nh nừ ậđi dân Vi Nam .ố ệCâu 6. (3.0 đi m)ểBáo cáo chính tr Ban Ch hành Trung ng Đng Đi đai bi toàn qu nị ươ ầth IV (1976) đã nêu rõ cu kháng chi ch ng Mĩ nhân dân ta th ng “đi vào ch sị ửth gi nh chi công vĩ đi th XX ki có qua tr ng qu toế ếl và có tính th đi sâu c”ớ (Sách giáo khoa ch 12, NXB Giáo Vi Nam, 2015 tr.ị ệ197), Anh/ ch làm sang nh đnh trên.ị Câu 7. (3.0 đi m)ểTrên nào ch Liên qu ra nguyên c: “gi quy các tranh ch qu tả ếb ng bi pháp hòa bình”ằ Vi Nam đã ng nguyên này trong vi gi quy tệ ếtranh ch ch quy bi đo Biên Đông hi nay nh th nào?ấ ếDoc24.vn­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­Ế Thí sinh không đc ng tài li u.ượ ệ Giám th không gi thích gì thêm.ị ảTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.