Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 năm học 2014 - 2015 huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Gửi bởi: Tài liệu VN vào ngày 2016-10-19 07:56:41 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnPHÒNG GD ĐT ĐÔNG HẢI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2014 2015 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 01 trang) MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 150 phút; (không kể thời gian giao đề)Họ, tên thí sinh :…………………………………………………………Số báo danh :……………………………………………………………Câu (5,0 điểm): Khi đi xuôi dòng sông, một chiếc ca nô và một chiếc bè cùng xuất phát tại điểm A. Sauthời gian 60 phút, chiếc ca nô tới và đi ngược lại gặp chiếc bè tại một điểm cách vềphía hạ lưu một khoảng 6km. Xác đinh vận tốc chảy của dòng nước. Biết rằng động cơ canô chạy cùng một chế độ cả hai chiều chuyển động .Câu (5,0 điểm): Hai gương phẳng có hai mặt phản xạ quay vào nhau, tạo với nhau một góc 120 (hình vẽ H. 1). Một điểm sáng nằm cách cạnh chung của hai gương một khoảng OS cm.a) Hãy vẽ ảnh của điểm sáng tạo bởi hai gương.và xác định số ảnh tạo bởi hệ gương trên. b) Tính khoảng cách giữa hai ảnh. H.1Câu (5,0 điểm): Cho hai bình cách nhiệt. Bình một chứa m1 4kg nước nhiệt độ t1 20 0C; bình haichứa m2 8kg nước nhiệt độ t2 40 0C. Người ta trút một lượng nước từ bình hai sangbình một Sau khi nhiệt độ bình một đã cân bằng là t’1 người ta lại trút một lượng nướcm từ bình một sang bình hai. Nhiệt độ bình hai khi cân bằng là t’2 38 0C. Hãy tính lượng nước đã trút trong mỗi lần và nhiệt đỗ t’1 lúc cân bằng bình một. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.Câu (5,0 m): Cho mạch điện như hình H.2, biết 36Vkhông đổi, R1  R2  R3  R5 12  .Các ampe kế có điện trở không đáng kể. a) Khóa mở, ampe kế A1 chỉ 1,5A. Tìm R4 b) Đóng khóa K, tìm số chỉ của các ampe kế.----------------- HẾT------------------ONMSDoc24.vnPHÒNG GD ĐT ĐÔNG HẢI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2014 2015 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 150 phút; (không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤMCâu (5,0 điểm) (0,25 điểm)Gọi v1 là vận tốc của ca nô so với dòng nước, v2 vận tốc của nước so với bờ, là vận tốc của ca nô so với bờ Khi xuôi dòng v1 v2 (0,50 điểm)- Khi ngược dòng v’ v1 v2 (0,50 điểm)Giả sử là vị trí ca nô bắt đầu đi ngược ta có AB (v1 v2 (0,50 điểm) Khi ca nô giả sử chiếc bè thì :AC v2 (0,25 điểm)Ca nô gặp bè đi ngược lại thì AB BD (0,25 điểm)Þ (v1 v2 (v1 v2 )t (1) (0,50 điểm) AC CD (0,25 điểm)Þ v2 v2 (2) (0,50 điểm) Từ (1) và (2) ta có :(v1 v2 )T (v1 v2 v2 v2 (0,50 điểm)Þ (3) (0,25 điểm)Thay (3) vào (2), ta có =2 v2 (0,25 điểm) v2 lT (0,25 điểm) lAC BV2 VDoc24.vnThay số v2 63 /2.1km h= (0,25 điểm)Câu (5,0 điểm):Vẽ hình: (1,0 điểm)a) Vẽ ảnh S1 đối xứng với qua OM ¶1O ¶2O (0,50 điểm) Vẽ ảnh S2 đối xứng với qua ON ¶3O ¶4O (0,50 điểm) OS1 OS OS2 DS1 OS và SOS2 cân tại O) (0,25 điểm) Như vậy có hai ảnh được tạo thành là S1 và S2 (0,25 điểm)b) Vẽ OH S1 S2 Vì ¶2O ¶3O 120 (0,50 điểm) ¶1O ¶4O 120 (0,50 điểm) Do đó góc S1 OS2 360 240 120 (0,50 điểm)Trong tam giác S1 OS2 cân tại O, AH là đường cao nên cũng là phân giácSuy ra ¶5O ¶6O ·01 2S OS1202 2= 60 (0,50 điểm)S2 OS2 .sin60 0,866.6 5,196 S1 S2 10,39 (cm). (0,50 điểm)Câu (5,0 điểm):Cho biết: m1 4kg m2 8kg t1 20 0C t2 40 0C t’2 38 0C 4200J/kg.K Tính t’1 ?Giải :65 321HS1S2IKO NMSDoc24.vn- Khi trút lượng nước từ bình hai sang bình một ta có:Qtỏa Qthu Suy ra mc(t2 t’1 m1 c(t’1 t1 (0,50 điểm)Þ m(t2 t’1 m1 (t’1 t1 (0,50 điểm)Hay m.(40 t’1 4.(t’1 20) (0,50 điểm) 40m mt’1 4t’1 80 (1) (0,50 điểm)- Khi trút lượng nước từ bình một sang bình hai ta có:Qthu Qtỏa Suy ra mc(t’2 t’1 c(m2 m)(t2 t’2 (0,50 điểm)Þ (t’2 t’1 (m2 m)(t2 t’2 (0,50 điểm)Hay 38m mt’1 16 2m (0,50 điểm)Þ 40m mt’1 16 (2) (0,50 điểm)Trừ (1) cho (2) theo vế với vế, ta có 4t’1 96 t’1 24 0C. (0,50 điểm)Thay t’1 24 0C vào (2) ta có: 40m 24m 16 Þm 1kg. (0,50 điểm)Câu 4: (5,0 điểm)a) Khi khóa mở, mạch điện trở thành (xem H.3): (0,50 điểm) Với I3 1,5A nên U3 I3 R3 =1,5 13,5 (V). (0,25 điểm)Vậy hiệu điện thế trên hai đầu điện trở R1 và R2 là:U12 U3 36 13,5 22,5(V) (0,25 điểm)Do đó, cường độ dòng điện trong mạch chính là:Doc24.vn121 222, 52, 25( )10UI AR R= =+ (0,25 điểm) Suy ra cường độ dòng điện qua điện trở R4 là: I4 I– I3 2,25 1,5 0,75(A) (0,25 điểm)Điện trở tương đương của R4 và R5 là: 34,5413, 518( )0, 75URI= (0,25 điểm)Vậy điện trở R4 có giá trị là: R4 R4,5 R5 18 12 6( (0,25 điểm)b) Khi khóa đóng, mạch điện tương đương là (xem H.4): (0,50 điểm)Điện trở tương đương của R2 và R4 là: 22,463( )2 2RR= (0,25 điểm)Điện trở tương đương của R2 R4 và R3 là: R2,3,4 12 (0,25 điểm)Vậy điện trở tương đương của đoạn mạch CD là: 5126( )2 2CDRR= (0,25 điểm)Ta có: 1111 1363, 6( )4 10CD CDCD CDU UUUI AR R+= =+ (0,50 điểm) Suy ra UCD I1 RCD 3,6 21,6(V) (0,25điểm)Vậy 3521, 61, 8( )12CDUI AR= (0,25 điểm) 52 41,80, 9( )2 2II A= (0,25điểm)Ampe kế A2 chỉ: I1 I2 3,6 0,9 2,7 (A) (0,25 điểm)Ampe kế A1 chỉ: I3 1,8(A (0,25 điểm) -------HẾT------*Ghi chú: Thí sinh giải đúng các cách khác vẫn được điểm tối đa.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.