Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 tỉnh vĩnh phúc 2010-2011

Gửi bởi: phamthuminh vào ngày 2016-05-07 21:37:06 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

SỞ GD ĐTVĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Toán Lớp 11 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1. Giải và biện luận theo a,b phương trình sau: bxbxaxxaxx2222 Câu 2. Cho hệ bất phương trình sau: mxyyxyx21 a) Xác định để hệ bất phương trình trên có nghiệm. b) Xác định để hệ bất phương trình có nghiệm duy nhất. Câu 3. Tính số đo các góc của tam giác ABC biết rằng: 23sinsincosCBA Bài 4. Giải phương trình 2310sin212103sinxx Bài 5. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đường cao SH. Mặt phẳng )( đi qua và vuông góc với SC, cắt SH tại H1 sao cho: 311SHSH và cắt các cạnh bên SB, SC, SD lần lượt tại B',C',D'. a) Tính tỷ số diện tích thiết diện AB'C'D' và diện tích đáy hình chóp. b) Cho biết cạnh đáy của hình chóp là Tính SH Bài 6. CMR: nếu phương trình 01...234xbxcxbx có nghiệm thì: 3)2(22cb ………….Hết…………. (Giám thi coi thi không giải thích gì thêm)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.