Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 năm 2015 huyện Tam Nông, Phú Thọ

Gửi bởi: Nguyễn Thùy Dương vào ngày 2016-07-30 07:31:21 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnDoc24.vnCâu 1. (2 điểm)a, Trình bày quá trình tiêu hóa thức ăn ruột non? ại sao nói ruột non là trung tâm của quá tr ìnhtiêu hóa?b, Vì sao khi mắc các bệnh về gan thì làm giảm khả ăng tiêu hóa? Câu 2. (1 điểm)Phân biệt hô hấp thường và hô hấp sâu.Câu 3. điểm)a) Thực chất của quá trình trao đổi chất và năng lượng diễn ra đâu?b) Nêu mối quan hệ giữa đồng hoá với dị hoá?Câu 4. (2 điểm)Một người có lít máu, ình th ường hàm lượng Hb trong máu khoảng 15 gam/100 ml máu có khảnăng liên kết với 20 ml xia. Hỏi người ình th ường cơ thể có bao nhiêu ml xi trong máub. Khi người ấy sống vùng núi cao, độ cao là 4000 th hàm ượng Hb tăng hay giảm? sao ?c. So với khi sống đồng bằng th khi sống núi cao, nhịp tim, nhịp thở ăng hay giảm? sao?Câu 5. (1,5 điểm) Một học sinh độ tuổi THCS nhu cầu tiêu dùng năng lượng mỗi ngày là 2200 kcalo, trong số nănglượng đó prôtêin chiếm 19%, lipit chiếm 13% còn lại là gluxit. Tính tổng số gam prôtêin, lipit,gluxit cung cấp cho thể trong một ngày.Biết rằng: 1gam prôtêin xi hóa hoàn toàn, giải phóng 4, kcal, gam lipit 9,3 kcal, gam gluxit4,3 kcal.Câu (1,5 điểm)a Tại ao thức ăn tiêu hoá dạ dày được chuyển xuống ruột non từng đợt với lượng nhỏ nghĩa sinh học của hiện ượng này?b Hãy giải thích vì sao tế bào hồng cầu ng ười không có nhân òn tế bào bạch cầu thì có nhân?Câu (1 điểm)a. Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết? Cho ví dụ?b. Vì sao nói: tuyến tuỵ là tuyến pha? ………………… .. Hết……………………. Lưu ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêmHƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁNMôn: Sinh học 8Doc24.vnCÂU NỘI DUNG ĐIỂM1(2đ) a. Quá trình tiêu hóa thức ăn ruột non:- Tiêu hoá lí học: Là quá trình nhào trộn thức ăn thấm đều dịch tiêu hoá và quá tr ìnhđẩy thức ăn di chuyển trong ruột.- Tiêu hoá hoá học: (Ở ruột non tiêu hoá hoá học là chủ yếu) gồm quá trình biến đổihoàn toàn thức ăn thành chất dinh dưỡng: Tinh bột Đường đôi Đường đơn Prôtêin Peptit Axitamin Lipit Các giọt mỡ nhỏ Glixerin và Axitbéo Axitnucleic Nucleôtit.* Ruột non là trung tâm của quá trình tiêu hoá vì:Tại đây xảy ra quá tr ình tiêu hoá hoàn toàn và tạo thành sản phẩm cuối cùng của quátrình tiêu hoá, tất cả các loại thức ăn thành chất dinh dưỡng. 0,50,50,5b. Khi mắc các bệnh về gan thì làm giảm khả ăng tiêu hóa ì:- Dịch mật do gan tiết ra tạo môi trường kiềm giúp đóng mở cơ òng môn vị điềukhiển thức ăn từ dạ dày xuống ruột và tạo môi trường kiềm cho enzim tiêu hoá hoạtđộng. Góp phần tiêu hoá và hấp thụ mỡ.- Khi bị bệnh về gan làm giảm khả năng tiết mật, dẫn đến giảm khả năng tiêu hoá. 0,52(1đ) Sự khác nhau giữu hô hấp thường và hô hấp sâu:Hô hấp thường Hô hấp sâu- Diễn ra một cách tự nhiên, không ýthức.- Số cơ tham gia vào hoạt động hô hấpít hơn (chỉ có sự tham gia của cơ:Cơ nâng sườn, cơ giữa sườn ngoài vàcơ hoành).- Lưu lượng khí được trao đổi ít hơn Là một hoạt động có thức.- Số cơ tham gia vào hoạt dộng hô hấpnhiều hơn (ngoài cơ tham gia trong hôhấp thường òn có sự tham gia của ứcđ òn chũm, giữa sườn trong, cơ hạsườn.- Lưu lượng khí được trao đổi nhiều hơn. 1Doc24.vn3(1đ) a. Thực chất của quá trình trao đổi chất và năng lư ợng diễn ra tế bào gồm quá trìnhđồng hoá và dị hoá.b. Mối quan hệ giữa đồng hoá với dị hoá:- Đồng hoá và dị hoá là hai quá ình mâu thuẫn, nhng gắn bó chặt chẽ và mật thiếtvới nhau:Đồng hoá Dị hoá- Là quá trình tổng hợp các chất đặctrư của tế bào và tích luỹ năng lư ợng.- Quá trình đồng hoá òi hỏi cung cấpn ăng lượng (phải tiêu hao năng lượng),năng lượng này lấy từ năng lượng mặttrời hoặc năng lượng lấy từ quá trình dịhoá.- Vật chất được tổng hợp nên có tích luỹnăng lượng thế năng.- Không có QT đồng hoá th không cóvật chất để sử dụng trong dị hoá. Là quá trình phân giải các hợp chấthữu đặc trư ng của tế bào tổng hợpđư ợc trong quá trình đồng hoá, để tạothành những hợp chất đơn giản và giảiphóng năng lư ợng.- Năng lượng đư ợc giải phóng dùng chomọi hoạt động sống của tế bào.- Không có QT dị hoá thì không có ănglượng cung cấp cho QT đồng hoá và cáchoạt động sống của tế bào. 0,250,754(2đ) Đổi lít 5000 ml a. Theo bài ra bình th ường hàm lượng Hb trong máu là 15 g/100 ml máu có khảnăng liên kết với 20 ml xi. Vậy với người có 5000 ml máu th Hb có khả ăng liênkết được với xi: 10020.5000 1000 ml 02b. Khi người ấy sống vùng núi cao, độ cao là 4000 th hàm ượng Hb tăng, càng lên cao không khí càng loãng, nồng độ xi trong không khí thấp, nên để có đủ xi cho cơ thể th hồng cầu phải ăng dẫn đến hàm lượng Hb phải tăng.c. So với khi sống đồng bằng th khi sống núi cao, nhịp im, nhịp thở phải tăngDo nồng độ xi trong không khí thấp, tác động vào cơ quan thụ cảm, áp lực hoá họcở cung động mạch chủ, động mạch cảnh, kích thích gây tăng nhịp tim nhịp thở. Đó làcơ chế thích nghi để cơ thể có đủ xi cho hô hấp và trao đổi chất diễn ra ìnhth ường. 0,50,515(1,5đ) Tính tổng số gam prôtêin, lipit, gluxit cung cấp cho cơ thể trong một ngày.1. Tính được số năng lượng của mỗi chấtDoc24.vn- Số năng lượng prôtêin chiếm 19% là: 41810019.2200 Kcal- Số năng lượng lipit chiếm 13% là: 28610013.2200 Kcal- Số năng lượng gluxit chiếm (100% (19% 13%) 68%) là: 149610068.2200 Kcal2. Tính được số gam prôtêin, lipit, gluxit Lượng prôtêin là: 1021,4418 (gam)- Lượng lipit là: 8,303,9286 (gam)- Lượng gluxit là: 9,3473,41496 (gam) 0,250,250,250,250,250,256(1,5đ) Ruột non không phải nơi chứa thức ăn mà chủ yếu là tiêu hoá và hấp thụ thức ăn. nghĩa:+ Kịp trung hoà tính axít .+ Có thời gian để các tuyến tuỵ ,tuyến ruột tiết enzim .+ Đủ thời gian tiêu hoá triệt để thưc ăn và hấp thụ các chất dinh dưỡng.b Tế bào hồng cầu người không có nhân để:+ Phù hợp chức năng vận chuyển khí.+ Tăng thêm không gian để chứa hêmôglôbin.+ Giảm dùng ôxi mức thấp nhất+ Không thưc hiện chức năng tổng hợp prôtêin- Tế bào bạch cầu có nhân để phù hợp với chức năng bảo vệ cơ thể:+ Nhờ có nhân tổng hợp enzim, prôtêin kháng thể .+ Tổng hợp chất kháng độc, chất kết tủa prôtêin lạ, chất hoà tan vi khuẩn 0,50,50,57 a. Phân biệt tuyến ngoại tiết và tuyến nội tiết: 0,5Doc24.vn(1đ) Tuyến ngoại tiết: Sản phẩm( chất tiết) theo ống dẫn đến các cơ quan xác định hoặcđưa ra ngoài.Ví dụ: tuyến mồ hôi, tuyến nước bọt...- Tuyến nội tiết: Sản phẩm là các chất tiết (hoocmôn) tiết ra đư ợc ngấm thấm thẳngvào máu đưa đến cơ quan đích Ví dụ: tuyến yên, tuyến giáp...b. Nói: tuyến tuỵ là tuyến pha vì tuyến này vừa đóng vai tr là tuyến ngoại tiết, vừađóng vai tr là tuyến nội tiết.- Tuyến tuỵ là tuyến ngoại tiết: Các sản phẩm tiết theo ống dẫn đổ vào tá tràng giúpcho sự biến đổi thức ăn trong ruột non.- Tuyến tuỵ là tuyến nội tiết: Ngoài ra, tuyến tuỵ còn có các tế bào ( tiết hoocmôn glucagôn và tế bào tiết hoocmôn insulin) có chức năng điều hoàlượng đường trong máu. 0,5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.