Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7 năm học 2014 - 2015 trường THCS Nam Toàn, Nam Định

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-12 09:44:47
Nội dung
PHÒNG GD&ĐT NAM TR CỰ KHÁO SÁT CH NG SINH GI IỀ ƯỢ ỎTR NG THCS NAM TOÀNƯỜ NĂM 2014­2015ỌMÔN: NG VĂN 7Ữ(Th gian làm bài 60 phút)ờCâu 1: (5 đi m)ể“M xuân. Không ph a. Đó là bâng khuâng gieo xu ng tư ặđt ng m, đt lúc nào cũng ph ph ng, nh mu th dài vì i,ấ ổx xang… Hoa xoan nh nhung xu ng non đm. Đi đt mố ướ ất th hoa tr tr ng”. ắ(Vũ Tú Nam)Xác đnh, phân tích giá tr các láy và bi pháp tu có trong đo văn trênị ạđ th đc nh ng nh nhà văn Vũ Tú Nam xuân. ượ ưCâu 2: (15 m)ểNhà th có đo th sau:ơ “Ôi lòng Bác th ng taậ ươ Th ng cu đi chung, th ng hoaươ ươ Ch bi quên mình cho th Nh dòng sông ch ng phù sa”ư ặEm hãy làm rõ dung đo th trên qua tác ph sau đây:ộ ẩ“Đêm nay Bác không ng Minh Hu “C nh khuya” vàủ tháng riêng”ằH Chí MinhồDoc24.vnPHÒNG GD&ĐT NAM TR CỰTR NG THCS NAM TOÀNƯỜ NG CH THI SINH GI 7ƯỚ ỚNĂM 2014­2015ỌMôn: Ng vănữCâu 1: Xác đnh đc các láy và bi pháp tu có trong đo văn: ượ ạ+ láy: bâng khuâng, ph ph ng, i, xang, nh nhung, m.ừ ấ+ Bi pháp tu :ệ ừNhân hóa: xuân bâng khuâng gieo t; đt ph ph ng, i, nư ốxang, hoa xoan nh nhung.ớSo sánh: đt nh mu th dài.ặ ở­ Phân tích: đc nh nh là bâng khuâng gieo t, nh ng xuânư ượ ưt tr xu ng đt cách nh nhàng, đem đn cho đt tr sừ ựn ng m. ấ+ đt đón đc nh trong cái ph ph ng, ch đi. Có sặ ượ ựch đón đó lâu nên đt th dài, xang, i.ờ ổ+ Hoa xoan ng đc nh nh cây đang nh nhung.ụ ượ ớ( lo láy nói tâm tr ng, xúc con ng bi pháp tu tộ ườ ừso sánh, nhân hóa di nh t, thiên nhiên đt tr lúc xuân: lànể ưm xuân nh ng, đáng yêu, đem đn th ng cho thiên nhiên đtư ấtr mùa xuân. xuân đc nh tinh qua tâm nờ ượ ồnh và tình yêu thiên nhiên nhà văn Vũ Tú Nam.ạ ủL ý:ư­ sinh có th vi ch ra các láy và bi pháp tu trong quá trìnhọ ừphân tích nh ng nh tác gi Vũ Tú Nam xuân, không nh tữ ấthi ph tách riêng ph xác đnh các láy và bi pháp tu .ế ừDoc24.vn­ Khuy khích nh ng bài làm có kh năng phân tích, nh t, giámế ốkh có th cân đi cho đi phù p.ả ợCâu 2:I. Yêu chung: ầ1. Ki th c: sinh đc dung chính đo th và bi làm rõế ượ ến dung qua bài th đã c.ộ ọ2. Kĩ năng: sinh bi cách ng văn bi tác ph văn c,ọ ọb đu bi ng văn ngh lu vào làm bài, di đt hi uướ ểA. bài: ở­ Gi thi tác gi ho tài Bác ề­ Trích đo th .ẫ ơB. Thân bài1. Làm rõ dung đo thộ ơH sinh bám vào các ng trong đo th làm rõ dung bài th :ọ ơ“th ng”: tình yêu th ng tha thi th hi quan tâm chăm sóc.ươ ươ ự“Th ng cu đi chung”: nh dân và ng dân Vi Nam trong vòngươ ườ ệnô ch nhi khó khăn, .ệ ả“th ng hoa”: tình yêu dành cho nh ng nh thiên nhiên(yêu trăng….)ươ ậ“nh dòng sông ch ng phù sa”: ngh thu so sánh lên ng hi nư ếsu đi âm th m, ng .ố ẽ=> Đo th th hi tình lo ng cho dân,cho và tình yêu thiênạ ướnhiên tha thi Bác.ế ủ2. Làm rõ dung đo th qua tác ph m: sinh bi cách ngộ ụvăn ch ng minh và phát bi tác ph văn làm bài.ứ ểa Tâm tr ng lo ng trăn tr cho nh đt c, cho cu ng aạ ướ ủng dânườ­ Nhi đêm không ng suy nghĩ vi c:ề ướDoc24.vn “L ng yên bên aặ Bác tr ngâm”ẻ “Bác ng đinh ninhẫ Chòm râu im phăng ph c”ắ=> Các láy lên hình nh Bác trong đêm khuya ng mình đang ngừ ặl trung cao suy nghĩ vi c.ẽ ướ “C nh khuya nh ng ch ng ườ Ch ng vì lo nhà”ư ướ=> Ngh thu so sánh kh ho hình nh Bác nhi đêm tr tr không ngệ ủvì nh nhà.ậ ướ “Gi dòng bàn vi quân”ữ ệ=> Hình nh th đp, lãng kh ho hình nh Bác mang tâmả ừh thi sĩ, mang cách chi sĩ.Gi tranh nên th đy ánhồ ắtrăng Bác và các cán đang bàn vi c. Câu th toát lên phong tháiộ ướ ộung dung quan Bác. ủ­ Lo ng cho cu ng ng dân:ắ ườ “Bác th ng đoàn dân công ươ .......................................... Làm sao cho kh t.”ỏ ướ “Ng cha mái tóc ườ ...................................... Bác nhón chân nh nhàng.”ẹ=> Hình nh Bác hi lên lo ng cho ng gi ng đoàn dân công, điả ủdém chăn cho ng chi sĩ… Nh ng câu th mang tính hi th lên hìnhừ ợnh Bác cao lòng yêu th ng mênh mông, gũi nh ng cha.ả ươ ườb. Tình yêu thiên nhiên tha thi t:ếTình yêu trăng: “Ti ng su trong nh ti ng hát xa ếDoc24.vn Trăng ng th bóng ng hoa”ồ ồHai câu th nh tranh qu đúng th là “thi trung ho ”.ơ ạánh trăng ng vào lá th nên nh ng ng đm nh t, đen, tr ng …ồ ắg nên nh ch chùng nhi ng p, đng nét, hình kh i. Ngh thu tợ ườ ậđi nên tranh hoà p, qu quýt, áp.ệ ........................................=> nh ng chi ti t, hình nh ch c, đc bi vi ng ba “xuân”ớ ừtrong câu th tác gi đã cho ta th tranh thiên nhiên đy cộ ắxuân lung linh, huy o, tràn ng ánh sáng… Dù trăm công ngàn vi cề ệsong lúc nào Bác dành cho trăng tình đm sâu tha thi t. Các câuẫ ếth giúp ta hi thêm nh ng rung đng nh m, tinh tr cái đp vàơ ướ ẹtâm thanh cao trong sáng Bác.ồ ủC. bài: ế­ Đánh giá đo th .ạ ơ­ nghĩ chung hình nh Bác .ả ồDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.