Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 6 trường THCS Sông Lô, Vĩnh Phúc năm 2014- 2015

0e2d393766015b0bd6aab0a53f5e02ad
Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh vào ngày 2016-03-09 17:10:54 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1582 | Lượt Download: 21 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn TRƯỜNG THCS SÔNG KHẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG (VÒNG 2014 2015 Môn: Ngữ Thời gian bài:120 phút trang) điểm): nhận đoạn sau: \"Rừng trắng đọng thành chiều đông Hương xa...\" (Rừng Trần Văn) điểm): thơ: “Đêm không ngủ” Minh (Ngữ hai), đóng người chiến niệm trong được chiến dịch. -------------------------------Hết------------------------------- không giải thích thêm. CHÍNH THỨCDoc24.vn TRƯỜNG THCS SÔNG KHẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG (VÒNG 2014 2015 Môn: Ngữ Thời gian bài: phút Hướng chấm Thang điểm năng: biết cách viết ràng, viết trôi chảy, giàu xúc. chuẩn xác, không chính kiến thức: sinh nhữngcảm nhận khác nhau song những sau: nhận được tranh rừng đẹp, mộng, trong buổi chiều: nghệ thuật nhân “rừng núi” hình rừng ngàn, trùm ngọn tưởng cánh rừng mênh mông tận. nhất trong đoạn. Bằng nghệ thuật liên tưởng hình thật mộng: trắng trắng trời tưởng những trắng trên trời xuống, đọng thành muôn nghìn bông trắng tinh khôi... “gờn gợn” nhàng lướt rừng trắng ngàn đong theo chiều gió, mang hương thơm khắp rừng “bay khiến không gian tràn ngập hương. thiên nhiên rừng thấy được nhạy tinh trước trời, tình thiên nhiên thiết, hương, nước. Đoạn tình niềm trước nước mình chung: sinh không Minh (Sách hai), viết ngắn bằng người chiến niệm được điDoc24.vn chiến dịch. sinh phải thuộc được dung thơ, dùng ngôi nhất (nhân viên chuyện). Biết dụng chuyện chuyện thơ, miêu chuyện xúc, trạng chuyện, phải dựng được chuyện hoàn cảnh, nhân vật, việc diễn biến chuyện thể: sinh trình theo nhiều cách khác nhau, nhưng chuyện phải theo diễn biến việc trình được sau: bài: điểm Giới thiệu hoàn cảnh, thời gian, không gian chuyện... Giới thiệu nhân trong chuyện: giới thiệu) được cùng trong tranh lạnh trên đường chiến dịch 0,25 0,25 Thân bài: diễn biến chuyện, trong giữa chuyện miêu xúc, chuyện được viên (nhân tôi: người chứng kiến, người tham chuyện). thức giấc: Nhân ngạc nhiên, khoăn trời khuya ngồi “trầm ngâm” lửa. ngạc nhiên động nhân hiểu rằng ngồi sưởi chiến Nhân được chứng kiến cảnh “dém chăn” từng chiến bước chân nhàng… Hình hiện nhân trong trạng màng: lao, đại, gũi, thân thương người những người chiến sĩ... Trong xuyến nhân thổn thức, thầm nhỏ: “Bác chưa ngủ? lạnh không?” lời: việc ngon/ Ngày đánh giặc”, nhân vâng nhắm nhưng bụng chồn, bộn, lắng khoẻ Bác, chiến dịch, mệnh nước…) thức dậy: Trời sáng thấy “Ngồi đinh ninh chòm 1,0Doc24.vn phăng phắc”, nhân “hốt hoảng giật mình” vàng nằng nặc: được những điều Người trăn trong không ngủ, nhân thấu hiểu tình thương nhân dân, thêm hồn, được hưởng niềm hạnh phúc lao, nên: “Lòng sướng mênh mông”, nhân “thức luôn cùng Bác” Nhân diễn biến trạng: Hình tượng giản nhưng cũng thật đại, lao… không được trên trong không Bác. Việc không việc nước thương đội, công thường tình” “Bác Minh” 0,75 0,75 bài: nghĩ nhân tôi: chuyện không trên đường chiến dịch, hiện lòng thương sắc, rộng nhân dân, đồng thời hiện tình kính yêu, phục người chiến nhân Hồ….