Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 12 tỉnh gia lai năm 2014 - 2015 (đề số 3)

2c4420782a7c389d164adc920fa83156
Gửi bởi: nguyenthihongquy vào ngày 2016-09-14 21:06:30 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1288 | Lượt Download: 19 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề thi học sinh giỏi lớp cấp TỉnhMÔN ĐA LÍ (2)ỊCâu (3,5 điểm).Dựa vào bảng số liệu: Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi Việt Nam năm1999 và 2005Đơn vị: %a) Nhận xét cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi.b) Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ảnh hưởng như thế nào đến lao động và việc làm nước ta?Câu (3,5 điểm).Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:a) Nêu sự phân bố các loại cây công nghiệp lâu năm chủ yếu nước ta.b) Vì sao cây cà phê trồng nhiều nhất Tây Nguyên?Câu (3,0 điểm).a) Trình bày cơ cấu ngành công nghiệp nước ta.b) Nêu nghĩa của việc phát triển nghề rừng Trung du và miền núi Bắc Bộ.Câu (4,5 điểm).Điều kiện tự nhiên Bắc Trung Bộ có thuận lợi và khó khăn gì đối vớisự phát triển kinh tế xã hội?Câu (6,0 điểm).Cho bảng số liệu: Sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2000 2007Đơn vị: Nghìn tấna) Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tỉ trọng sản lượng thủy sản thời kỳtrên.b) Nêu nhận xét về tình hình phát triển thủy sản.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

2020-09-28 05:05:36