Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Tỉnh môn Toán

487e51e7ca4d203996c8f40a5e2bf89e
Gửi bởi: Pé Út Kute vào ngày 2016-06-01 19:26:52 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 261 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề thi học sinh giỏi lớp cấp TỉnhMÔN TOÁN (2)Đ thi 1:ềCâu (3,0 điểm)1) Giải phương trình nghiệm nguyên: 8x 3xy 5y 252) Tìm tất cả số nguyên dương sao cho n.4 3n chia hết 7Câu (4,0 điểm)1) Rút gọn biểu thức: 2) Cho các số thực dương a, b, c, x, y, khác thoả mãn Chứng minh rằng: Câu (4,0 điểm)1) Cho phương trình: 6x (Với là tham số). Tìm để phương trình đã cho có hai nghiệm x1 và x2 thoả mãn x1 x2 122) Giải hệ phương trình: Câu (7,0 điểm)1) Cho đường tròn (O) đường kính BD 2R, dây cung AC của đường tròn (O) thay đổi nhưng luôn vuông góc và cắt BD tại H. Gọi P, Q, R, Slần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ xuống AB, AD, CD, CB.a) Chứng minh rằng: HA HB HC HD không đổi.b) Chứng minh rằng: PQRS là tứ giác nội tiếp.2) Cho hình vuông ABCD và MNPQ có bốn đỉnh M, N, P, lần lượt thuộc các cạnh AB, BC, CD, DA của hình vuông. Chứng minh rằng: Câu (2,0 điểm)Cho a, b, là các số thực dương. Chứng minh rằng:Đ thi 2:ềBài 1: (4,5 điểm):Cho biểu thức 1. Rút gọn A.2. Tìm giá trị của khi |x 3| 1Bài (4 điểm):1. Giải phương trình |x 2| |3x 1| 92. Cho các số a,b,c thỏa mãn điều kiện ab bc ca 1. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức:P (a 2bc 1)(b 2ac 1)(c 2ab 1)Bài (4 điểm):a, Một ca nô xuôi một khúc sông dài 52km rồi ngược dòng trở lại 40km mất tổng cộng giờ Biết vận tốc của dòng nước là 3km/h. Tìm vận tốc của ca nô lúc dòng nước yên lặng.b, Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) y= ax +b. Tìm a,b biết (d) đi qua M(-1; 3) và (d) cắt Ox tại điểm thỏa mãn ON 2Bài (6 điểm):Cho đường tròn tâm và hai điểm B,C thuộc đường tròn, các tiếp tuyến với đường tròn tại và cắt nhau A. Một là một điểm thuộc cung nhỏ BC. Tiếp tuyến với đường tròn tại cắt AB, AC theo thứ tự D, Gọi giao điểm của OD, OE với BC theo thứ tự là và K. Chứng Minh rằnga) BD.OE OD.BIb) Tứ giác DIKE nội tiếpc) OM, DK, EI đồng quyBài (2 điểm): Cho dãy số sau:Tìm số hạng thứ 2013 trong dãy số trênĐ thi 3:ềCâu (3,0 điểm).a) Tính tổng: b) Cho các số nguyên và thỏa mãn 4x 5y 7. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 5|x| 3|y|Câu (1,5 điểm).Tìm các số hữu tỉ x, thỏa mãn: Câu (1,5 điểm).Cho các số thực dương a, b, thỏa mãn Chứng minh rằng:Câu (3,0 điểm).Cho tam giác nhọn ABC (AC AB) có các đường cao AA', BB ', CC vàtrực tâm H. Gọi (O) là đường tròn tâm O, đường kính BC. Từ kẻ cáctiếp tuyến AM, AN tới đường tròn (O) (M, là các tiếp điểm). Gọi ' là giao điểm thứ hai của A'N và đường tròn (O), là giao điểm của OH và B'C'. Chứng minh rằng:a) M' đối xứng với qua BC .b) Ba điểm M, H, thẳng hàng.c) Câu (1,0 điểm).Cho bảng vuông (3 hàng và cột). Người ta điền tất cả các sốtừ đến vào các của bảng (mỗi số điền vào một ô) sao cho tổng của bốn số trên mỗi bảng con có kích thước đều bằng nhau và bằng một số nào đó. Tìm giá trị lớn nhất có thể được của T.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.