Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học sinh giỏi lớp 11 môn địa lý tỉnh vĩnh phúc

39336333343330666364646437666563656237636661346433313264313864376361666136383334323864343631633131306565656131326564633263316233
Gửi bởi: phamthuminh vào 09:29 PM ngày 7-05-2016 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 1087 | Lượt Download: 24 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GD ĐTVĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Địa lý Lớp 11 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Câu (2,0 điểm): a.Phân tích tác động của cuộc Cách mạng khoa học công nghệ hiện đại tới phát triển kinh tế-xả hội thế giới. b.Trình bày điều kiện và hướng phát triển của nền kinh tế tri thức Việt Nam trong tương lai. Câu II (2,0 điểm) Nhân loại hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức mang tính toàn cầu: a. tại sao khắp nơi trên thế giới đều có các hoạt động bảo vệ môi trường? b. các nước đang phát triển vấn đề bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo có liên quan với nhau như thế nào? c. Tháng 12 năm 2009 diễn ra sự kiện lớn gì?Việt Nam nỗ lực như thế nào đối với việc chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Câu III (2,0 điểm): a. Bản chất của toàn cầu hóa là gì?Nguyên nhân ra đời?hậu quả? b. Nêu tên và thời gian ra đời,số thành viên của một số tổ chức quốc tế và khu vực có Việt nam tham gia. CÂU IV (2điểm):Dựa vào bảng số liệu sau: Giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm (Đơn vị: Tỉ USD) Năm 1990 1995 2000 2001 2004 Xuất khẩu 287,6 443,1 479,2 403,5 565,7 Nhập khẩu 235,4 335,9 379,5 349,1 454,5 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu, giá trị xuất, nhập khẩu của Nhận Bản từ 1990 đến 2004. 2. Nhận xét về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản. Câu (2,0 điểm): 1. Phân tích đặc điểm dân cư Trung Quốc. Những chính sách về dân số của Trung Quốc đã tác động như thế nào tới kinh tế xã hội của đất nước này? 2. Dựa vào những hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết: a. Vì sao Trung Quốc tiến hành hiện đại hóa công nghiệp và nông nghiệp? b. Trung Quốc đã có những biện pháp nào để hiện đại hóa công nghiệp và nông nghiệp, kết quả ra sao? _________________________________________________________Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.