Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN MÔN TIẾNG ANH 8

c705ef6514910d67b0c85a3626b136d3
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 11:14 PM ngày 7-12-2017 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 220 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

-2016Môn: Toán 8120 phútBài (4.a. b. Bài (4,0.a., b32a2+ 7a 2+ 3.Bài3(3.a. 1)(2x 1)(2x23x 1) 2017b. Bài (3.dài 3+ b3 c3= 3abc. tam giácb. z=Bài 5(5..a. =4 AC.BDc. d. Bài 6(1.Tìm ngh------------hDeThiHSG.Com thi hc sinh gii, chuyên bi dng HSG min phí cp nht liên tc!DeThiHSG.Com thi hc sinh gii, chuyên bi dng HSG min phí cp nht liên tc!H-2016Bài1Pa) =0.25110.25b) :P (2)Ta có (1) (2) 0.250.250.250,250.250.252a., d. 32a2+ 7a 2+ 3.a) 0,250,25DeThiHSG.Com thi hc sinh gii, chuyên bi dng HSG min phí cp nht liên tc!DeThiHSG.Com thi hc sinh gii, chuyên bi dng HSG min phí cp nht liên tc!20,250,250,250,250,250,25a32a2+ 7a cho a2a32a2+ 7a (a2 +3)(a-2) (4a 1)-2+ 3(vì nên )+) Tìm a,a 0,50,50,50,53a.A (x 1)(2x 1)(2x23x 1) 2017b. ng trình: a) (x 1)(2x 1)(2x23x 1) +2017= (2x23x 1)(2x23x 1) +2017= (2x23x )2-1 2017 =(2x23x )2+ 2016 min= 2016 0.50.50.750.25b) (*)= và =b suy ra ab P: a2+ ab 12b2= 00,250, 25DeThiHSG.Com thi hc sinh gii, chuyên bi dng HSG min phí cp nht liên tc!DeThiHSG.Com thi hc sinh gii, chuyên bi dng HSG min phí cp nht liên tc!(a 3b)(a 4b) (x+ 1)(x -4) 3(x-2)2trên -4b thì (x+ 1)(x -4) -4(x-2)2trênS 3; }0,250,50,50,254a3+ b3 c3= 3abc. b. Cho x, y, và =1.a) C/m: a3+ b3 c3-3abc (a c)(a2 b2+ c2ab bc ca)2 b2+ c2ab bc ca) 0a2 b2+ c2ab bc ca vì b)2 (b c)2+ (c a)2= 0a Tam gi0,50,250,50,252+ 2yz; y2+ 2xz; z2 +2xya, b, và (x z)2 1+) C/m: hay 0,50,50,552 AC.BDDeThiHSG.Com thi hc sinh gii, chuyên bi dng HSG min phí cp nht liên tc!DeThiHSG.Com thi hc sinh gii, chuyên bi dng HSG min phí cp nht liên tc!0,50,50,250,25b) Theo câu ta có: Mà )0,250,250,250,25c) Ta có OC AM, OC // BM (vì cùng vuông góc AM) hay OC // BIqua tIC AC-lét ta có:Mà IC AC MK HK 0,250,250,250,50,25-si ta có0,250,25DeThiHSG.Com thi hc sinh gii, chuyên bi dng HSG min phí cp nht liên tc!DeThiHSG.Com thi hc sinh gii, chuyên bi dng HSG min phí cp nht liên tc!0,250,256)Suy ra c; d016, x, y, 2015 ta có:y 2016; 20150,50,250,25: ---DeThiHSG.Com thi hc sinh gii, chuyên bi dng HSG min phí cp nht liên tc!DeThiHSG.Com thi hc sinh gii, chuyên bi dng HSG min phí cp nht liên tc!
2020-09-29 11:56:53