Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi học kỳ môn sinh 8 (3)

8724ea7d3cdafc8206c5bd5f7ffe39b2
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-01 19:09:42 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 252 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài VBT Sinh bài 14ả ọI. giun tròn khác (trang 34 VBT Sinh 7)ộ ọ1. (trang 34 VBT Sinh 7):ọ Th lu và tr các câu sau:ả ỏTr i:ả ờ- Các loài giun tròn th ng kí sinh đâu và gây ra tác gì cho ch ?ườ ủCác loài giun tròn th ng kí sinh ng t, th và ng i.ườ ườTác i: gây ng ngáy, đau ng, nh xanh xao, vàng t, th lá vàng úa, thi uạ ếdinh ng, ăn...ưỡ ỏ- Hãy gi thích vòng giun kim hình 14.4 (SGK)ả ở+ Giun gây ra cho tr em đi phi toái gì?ẻ ềTác i: gây ng ngáy, đau ng, nh xanh xao, vàng t, thi dinh ng, ăn...ạ ưỡ ỏ+ Do thói quen gì tr em mà giun khép kín vòng i?ở ượ ờDo thói quen mút tay- phòng nh giun, ng ng dân và cá nhân ph có bi pháp gì?ể ệT giun nh ky, tay tr khi ăn và sau khi đi sinh, gi gìn sinh,…â ươ ệII. đi chung (trang 35 VBTặ Sinh 7ọ )1. (trang 35 VBT Sinh 7)ọ Quan sát các hình và thông tin trong bài 13, 14, th oẽ ảlu n, đánh (ậ và đi ch vào ng sao cho phù pề ợTr i:ả ờB ng 1. đi ngành Giun trònả ủSTT di nạ Giunđũa Giunkim Giun móccâu Giun rễlúa đi mặ ngơ Ru tộnon Ru tộnon Tá tràng lúaễ2 th hình tr thuôn hai uơ ✓3 cuticun th ng trong su tơ ườ ố(nhìn rõ quan)ộ ✓4 Kí sinh ch có chỉ ✓5 nh n, đuôi tùầ ✓2. (trang 35 VBT Sinh 7):ọ đi chung giun tròn:ặ ủTr i:ả ờC th hình tr thuôn hai u, có khoang th ch chính th c, quan tiêu hóa tơ ăđ mi ng và thúc mônầ ậGhi nh (trang 35 VBT Sinh 7)ơ ọGiun đũa, giun kim, giun móc câu thu ngành Giun tròn. Có đi chung nh thộ ểhình tr thuôn hai u, có khoang th ch chính th c, quan tiêu hóa tụ ưmi ng và thúc môn. Ph loài giun tròn có ng kí sinh. nhệ ỏs ng do.ố ưCâu (trang 36 VBT Sinh 7)ỏ ọ1. (trang 36 VBT Sinh 7)ọ So sánh giun kim và giun móc câu, xem loài giun nào nguyhi n? Loài giun nào phòng ch ng n?ể ơTr i:ả ờDOC24.VN 1Giun kim kí sinh trong ru già ng i, giun cái tr ng môn vào ban đêm gâyộ ườ ậng ngáy ng Tr ng giun có th qua tay và th ăn truy vào mi ng ng i.ứ ườ- Giun móc câu kí sinh tá tràng ng i, trùng xâm nh qua da bàn chân (khi điở ườ ậchân t).ấNh y, giun móc câu nguy hi n, vì nó kí sinh tá tràng. Tuy nhiên, phòng ch ngư ốgiun móc câu giun kim, ch đi giày, dép, thì trùng giun móc câu khôngạ ấcó xâm nh vào th ng (qua da bàn chân).ơ ườ2. (trang 36 VBT Sinh 7):ọ Trong các đi chung giun tròn, đi mố ểnào dàng nh bi chúng?ễ ếĐ đi nh bi Giun tròn nhát là th không phân và có ng hình tr tròn.ặ ụTr i:ả ờ3. (trang 36 VBT Sinh 7):ọ sao ta nh giun đũa cao?ạ ươ ệTr i:ả ờVì nhà tiêu, xí ch sinh, đi ki cho tr ng giun phát tán, ru nh ngố ặnhi mang tr ng giun (có trong phân) đi kh i, th sinh công ng nóiề ộchung ch cao (dùng phân rau. ăn rau ng không qua sát trùng, mua, bán quàư ươ ươ ốbánh m, ru nh ng,...).ở ặDOC24.VN