Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 năm học 2015 - 2016 theo giáo trình First Friend

d3c86f7a9f526f64e31669bdad10f81d
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2016-12-02 10:40:49 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 739 | Lượt Download: 13 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnHọ và tên .................................................Lớp: .... ĐỀ THI HỌC KỲ 1MÔN: TIẾNG ANH LỚP 2Năm học: 201 201 6Điểm Lời nhận xét của giáo viênI. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)0 5plant thumb kitchen Pat chocolate teacherII. Viết (2.5pts) sofa shoes kitchen seesaw fish TV…………… TV ……………………………………… …………………………Doc24.vn….. ……………………… ………………………….… ………………………….…III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất hoặc (2.5pts) 0. What is this? 1. What is this? It is the _______. It is the ___________. a. music room a. kitchen b. school bus b. living room 2. can ________. 3. This is my _______. a. run a. house b. sing b. bedroomDoc24.vn 4. It is _______. 5. This is my _______ a. door a. classroomb. lamp b. playgroundIV. Đếm, viết và nối (2.5pts) …3… seven ……… nine ……… eight ……… three ……… fourTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.