ĐỀ THI HỌC KÌ II TRƯỜNG THỰC NGHIỆM

Gửi bởi: Nguyễn Thị Vân vào ngày 2019-05-15 09:32:48 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT THĂNG LONG TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2019
Thời gian: 120 phút
Phần I: (6.0 điểm)
Để diễn tả sự gắn bó, sẻ chia những gian lao, thiếu thốn của cu ộc đ ời ng ười lính, trong
bài thơ “Đồng chí”, nhà thơ Chính Hữu đã viết:
“Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh”
1. Chép chính xác 6 câu thơ tiếp theo để hoàn thiện khổ thơ. (0.5 điểm)
2. Cấu trúc các câu thơ và hình ảnh ở đoạn thơ vừa chép có điểm gì đặc bi ệt. Nêu hi ệu qu ả
của chúng trong việc thể hiện tình đồng chí giữa những người lính? (1.0 điểm)
3. Trong đoạn thơ em vừa chép trên có hình ảnh nụ cười. Hãy trích dẫn một câu thơ khác (đã
học trong chương trình Ngữ văn 9) cũng miêu tả tiếng cười của những người lính và chỉ ra
nét tương đồng của hai hình ảnh ấy. (1.0 điểm)
4. Viết đoạn văn tổng – phân – hợp, độ dài khoảng 12 câu, có sử dụng lời dẫn trực tiếp và
phép thế (gạch chân từ ngữ dùng làm lời dẫn trực tiếp và phép thế), làm rõ những biểu hi ện
của tình đồng chí qua đoạn thơ trên. (3.5 điểm)
Phần II: (4.0 điểm)
Lần đầu gặp gỡ anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đ ỉnh Yên S ơn, ông h ọa sĩ già
trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long có những cảm nhận đặc biệt:
“Người con trai ấy đáng yêu thật, nhưng làm cho ông nhọc quá. Với những điều người ta
suy nghĩ về anh. Và về những điều anh suy nghĩ trong cái vắng vẻ vòi vọi hai nghìn sáu trăm
mét trên mặt biển, cuồn cuộn tuôn ra khi gặp người. Những điều suy nghĩ đúng đ ắn bao gi ờ
cũng có những vang âm, khơi gợi bao điều suy nghĩ khác trong óc người khác, có sẵn mà chưa
rõ hay chưa được đúng. Ví dụ như quan niệm về cái đất Sa Pa mà ông quy ết đ ịnh s ẽ ch ỉ đ ến
để nghỉ ngơi giai đoạn cuối trong đời, mà ông yêu nhưng vẫn còn tránh.
(Trích Ngữ văn 9, Tập 1, NXB Giáo dục 2017)
1. Truyện được kể ở ngôi thứ ba, vậy theo em, vì sao tác giả lại đ ặt vào vai nhân v ật ông h ọa
sĩ? (1.0 điểm)
2. Điều gì ở nhân vật anh thanh niên khiến ông họa sĩ suy nghĩ và thay đ ổi quan ni ệm c ủa
mình về mảnh đất Sa Pa vốn có trong lòng ông? (1.0 điểm)
3. Từ vẻ đẹp trong quan niệm sống của anh thanh niên (truyện ngắn “ Lặng lẽ Sa Pa”) kết
hợp với những hiểu biết của bản thân, hãy bày tỏ suy nghĩ về quan niệm “Hạnh phúc là
được cống hiến” (Trình bày khoảng 2/3 trang giấy thi)