ĐỀ THI HỌC KÌ II TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Gửi bởi: Nguyễn Thị Vân vào ngày 2019-05-15 09:32:21 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI HỌC KÌ II TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Phần I: (6.0 điểm)
Mùa thu là đề tài muôn thuở của thơ ca. Trong bài thơ “Sang thu”, nhà thơ Hữu Thỉnh viết:
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu
(Trích Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục)
Câu 1: (1.0 điểm) Từ láy “dềnh dàng” được tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì? Nêu rõ hiệu
quả nghệ thuật của việc sử dụng biện pháp tu từ ấy.
Câu 2: (1.0 điểm) Tại sao tác giả đặt nhan đề là “Sang thu” chứ không phải “Thu sang”?
Câu 3: (3.5 điểm) Bằng một đoạn văn tổng – phân – hợp khoảng 12 câu, em hãy phân tích khổ
thơ trên để thấy rõ những cảm nhận của nhà thơ trước không gian đất trời sang thu, trong
đoạn văn có sử dụng một thành phần khỏi ngữ và câu phủ định (gạch chân, chú thích dưới
thành phần khởi ngữ và câu phủ định)
Câu 4: (0.5 điểm) Cả bài thơ “Sang thu”, nhà thơ Hữu Thỉnh chỉ sử dụng duy nhất một dấu
chấm được đặt ở cuối bài. Em hãy kể tên một bài thơ khác đã đ ược h ọc trong ch ương trình
Ngữ văn THCS cũng có cách sử dụng tương tự như vậy, nêu rõ tên tác giả.
Phần II: (4.0 điểm)
Xúc động khi tới lăng Chủ tịch, trong một sáng tác của mình, nhà thơ Vương Trọng viết:
… Rưng rung trông Bác yên nằm
Giấu rồi, nước mắt khó cầm cứ rơi
Ở đây lạnh lắm, Bác ơi
Chăn đơn, Bác đắp nửa người, ấm sao?
(Dẫn theo Đọc hiểu văn bản Ngữ văn 9, NXB Giáo dục, 2007)

Câu 1: (1.0 điểm) Giọt nước mắt khó cầm cứ rơi của tác giả gợi nhớ đến một khổ thơ trong
bài thơ “Viếng lăng Bác” của nhà thơ Viễn Phương. Em hãy chép chính xác kh ổ th ơ đó và
trình bày hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm.
Câu 2: (1.0 điểm) Trong đoạn thơ em vừa chép, còn có một hình ảnh thơ đẹp, đó là cây tre. Và
trong khổ thơ đầu của bài thơ cũng có hình ảnh hàng tre. Theo em, hình ảnh hàng tre, cây tre
ở cả hai khổ thơ mang ý nghĩa như thế nào?
Câu 3: (2.0 điểm) Cả bài thơ là lòng thành kính và sự ngợi ca công lao, vẻ đẹp tâm hồn của vị
lãnh tụ vĩ đại. Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 2/3 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ

của em về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tấm g ương đ ạo đ ức H ồ
Chí Minh.