Đề thi học kì I môn Vật Lý 10

Gửi bởi: nguyentrangnhu0606 vào ngày 2016-05-14 20:46:49 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Đề thi học kì môn Vật lý (Lớp 10)A. Phần chungCâu (2 điểm)a). Chuyển động tròn đều là gì?b). Rơi tự do có những đâc điểm gì?Câu (1 điểm). Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết biểu thứccủa định luật.Câu (1 điểm). Lực hướng tâm là gì? Viết biểu thức lực hướng tâm.Câu (2 điểm). Một ôtô có khối lượng tấn rời khỏi bến. Lực phátđộng bằng 2000N. Hệ số ma sát là 0,05. Hỏi sau khi chuyển độngđược phút thì ôtô đạt được vận tốc bao nhiêu và cách bến baoxa Lấy 10m/s 2.B. Phần riêngI. Phần dành cho chương trình chuẩnCâu (1 điểm). Khi tô đang chạy với vận tốc 12 m/s trên đườngthẳng thì người lái xe tăng ga cho tô chạy nhanh dần đều. Sau 15s,ô tô đạt vận tốc 15m/s. Tính quãng đường tô đi được sau 30s kể từkhi tăng ga.Câu (1 điểm). Mặt Trăng quay vòng quanh trái Đất hết 27 ngày –đêm. Tính tốc độ góc của Mặt Trăng quay quanh Trái đất.Câu (1 điểm) Hai tàu thuỷ mỗi chiếc có khối lượng 80000 tấn ởcách nhau 0,5km. Tính lực hấp dẫn giữa chúng.Câu (1 điểm). Một người gánh một thùng gạo nặng 450N và mộtthùng ngô nặng 150N. Đòn gánh dài 1,2m. Hỏi vai người đó đặt ởđiểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòngánh.II. Phần dành cho chương trình nâng caoCâu (1 điểm). Một ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng nước từbến đến bến cách nhau 36 km mất một khoảng thời gian là giờ30 phút. Vận tốc của dòng chảy là km/h. Tính vận tốc của ca nô sovới dòng chảy.Câu (1 điểm). Tính quãng đường mà vật rơi tự do đi được tronggiây thứ tư. Lấy 9,8 m/s 2.Câu (1 điểm). Một lỏ xo có chiều dài tự nhiên lo Treo lò xo thẳngđứng và móc vào đầu dưới một quả cân có khối lượng m1 100g, lòxo dài 31cm. Treo thêm vào một quả cân nữa có khối lượngm2 =100g, nó dài 32 cm. lấy 10m/s 2. Tính độ cứng và chiều dài tựnhiên của lò xo.Câu (1 điểm). Mét vËt tr ît tõ đỉnh mÆt ph¼ng nghiªng, cao 0,8m,dµi 2m vµ g=10m/s 2. Bá qua ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng nghiªng,khi xuèng ®Õn chân mÆt ph¼ng nghiêng vËt tiÕp tôc tr ît trªn mÆtph¼ng ngang víi hÖ sè ma s¸t lµ m=0,2. a). Tính vận tèc cña vËt tại chân mÆt ph¼ng nghiªng. b). Tính thời gian vật trượt trên mặt phẳng ngang cho đến khidừng lại.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.