Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì I môn Địa lí lớp 9

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào ngày 2019-12-07 03:57:54 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 561 | Lượt Download: 4 | File size: 0.080899 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Trường …………………

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

Lớp …………………….

MÔN: ĐỊA LÝ LỚP 9

Họ và tên ........................
A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đầu câu trả lời đúng nhất. (1,0 điểm)
1. Cảng biển nào có công suất lớn nhất nước ta:
A. Đà Nẵng

B. Sài Gòn

C. Kiên Giang

D. Hải Phòng

2. Vùng nào có mức doanh thu bán lẻ hàng hóa cao nhất nước:
A. Đông Nam Bộ

B. Đồng bằng sông Hồng

C. Đồng bằng sông Cửu Long

3. Các tỉnh dẫn đầu sản lượng nuôi trồng thủy sản nước ta:
A. An Giang, Kiên Giang , Bạc Liêu

B. Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

C. Cà Mau, An Giang, Kiên Giang

D. Cà Mau, An Giang, Bến Tre

4. Cơ sở sản xuất muối Cà Ná nổi tiếng của nước ta thuộc tình:
A. Nình Thuận

B. Quảng Ngãi

C. Khánh Hòa

D. Bình Thuận

II. Điền chữ (Đ) vào ô đúng hoặc chữ (S)vào ô sai trong các câu sau. (1,0 điểm)
III.
Điền

1. Tây Nguyên phát triển nhất là cây chè
2. Vườn quốc gia YoK-Đôn có diện tích lớn nhất nước
3. Quần đảo Trường sa thuộc tỉnh Kiên Giang
4. Cơ sở lọc dầu duy nhất ở nước ta thuộc tỉnh Quảng Ngãi

từ

hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ (......) trống trong các câu sau (1,0 điểm)
Cho cụm từ: (51513 nghìn km2; 27.9 nghìn km2; 6,0 triệu; 15,3 triệu; Hoàng Liên Sơn;
Trường Sơn; Bạch Mã; Hoành Sơn; Tam Điệp )
1. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có diện tích ............. nghìn km2 và dân số .........
triệu người
2. Vùng Bắc Trung Bộ là dãy đất hẹp ngang, kéo dài từ dãy ........... phía bắc, tới dãy
.............
IV. Ghép các điểm du lịch ở cột A với các tỉnh ở cột B sao cho phù hợp (1,0 điểm )

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Cột A (Điểm du lịch nổi tiếng)

Cột B (Địa danh)

Trả lời

1. Nha Trang

A. Bình Thuận

1+

2. Di tích Mĩ Sơn

B. Khánh Hòa

2+

3. Động Phong Nha

C. Quảng Bình

3+

4. Mũi Né

D. Đà Nẵng

4+

E. Quảng Nam
II. Tự luận (6,0 điểm)
1. Trình bày các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta (2,0 điểm)
2. Đồng bằng sông Hồng có những điều kiện tự nhiên thuận lợi và khó khăn gì trong
việc phát triển kinh tế - xã hội? (2,0 điểm)
3. Bài tập (2,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau:
Các tỉnh,

Đà

Quản

Quảng

Bình

Phú

Khánh

Ninh

Bình

thành phố

Nẵng

g

Ngãi

Định

Yên

Hòa

Thuân

Thuận

0,8

Nam
5,6

1,3

4,1

2,7

6,0

1,5

1,9

Diện tích

(nghìn ha)
Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét diện tích nuôi trồng thủy sản các tỉnh miền Trung
nước (2002)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9
A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
I. Khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng nhất (1,0 điểm)
1. B

2. A

3. D

4. B

II. Điền vào ô đúng (Đ) hoặc sai (S) (1,0 điểm)
1. S

2. Đ 3. S 4. Đ

III. Điền từ vào chỗ trống (....) trong câu (1,0 điểm)
1. 27,9 nghìn km2; 6,0 triệu
2. Tam Điệp; Bạch Mã
IV. Ghép nội dung cột A với cột B cho phù hợp (1,0 điểm)
1+B

2+E

3+C

4+A

B. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
1. Các ngành công nghiệp trọng điểm:
- Công nghiệp khai thác nhiên liệu:
+ Khai thác than phân bố Quảng Ninh. Mỗi năm sản xuất từ 15 - 20 triệu tấn
+ Các mỏ dầu khí đang được khai thác ở thềm lục địa phía Nam (Bà Rịa - Vũng Tàu). Mỗi
năm khai thác hàng trăm triệu tấn dầu, hàng tỉ m3 khí.
- Công nghiệp điện: Gồm nhiệt điện và thủy điện. Mỗi năm sản xuất trên 40 tỉ Kwh và s ản
lượng điện ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.
- Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm : Chiếm tỉ trọng cao nhất gồm 3 phân
ngành:
+ Chế biến sản phẩm trồng trọt
+ Chế biến sản phẩm chăn nuôi
+ Chế biến thủy sản
Phân bố rộng khắp cả nước, tập trung nhất ở TPHCM , Hà Nội, Biên Hòa, Đà Nẵng.
- CN dệt may:
+ Công nghiệp dệt may là sản xuất hàng tiêu dùng, sản phẩm được xuất khẩu sang nhi ều
nước trên thế giới.
+ Các Trung tâm dệt may lớn: THCM, HN, Đà Nẵng, Nam Định.

2: Đồng bằng sông Hồng có những điều kiện tự nhiên thuận lợi và khó khăn gì

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

trong việc phát triển kinh tế - xã hội (2,0 điểm)
* Thuận lợi: (1,0 điểm)
- Điều kiện tự nhiên:
+ Vị trí địa lý dễ dàng trong việc giao lưu kinh tế - xã h ội tr ực ti ếp v ới các vùng trong
nước.
+ Sông Hồng nhiều phù sa, nước tưới, mở rộng diện tích đồng bằng.
+ Khí hậu nhiệt đới ẩm, có mùa đông lạnh, cây trồng đa dạng, phát triển cây vụ đông.
- Tài nguyên thiên nhiên:
+ Đất phù sa tốt, khí hậu, thuỷ văn phù hợp cho việc thâm canh tăng v ụ trong s ản xuất
nông nghiệp, nhất là trồng lúa.
+ Khoáng sản có giá trị như mỏ đá (Hải Phòng), Hà Nam, Ninh Bình, sét cao lanh (H ải
Dương) làm nguyên liệu sản xuất xi măng chất lượng cao; than nâu (Hưng Yên); khí tự
nhiên (Thái Bình)
+ Phong cảnh du lịch rất phong phú, đa dạng.
- Dân cư đông, nguồn lao động dồi dào
* Khó khăn: (1,0 điểm)
- Thời tiết thường không ổn định, hay có bão, lũ lụt lớn làm thiệt hại mùa màng, đường
sá, cầu công các công ttrình thuỷ lợi, đê điều.
- Do hệ thống đê chống lũ lụt, đồng ruộng tr ở thành nh ững ô trũng trong đê và v ề mùa
mưa thường bị ngập úng
3. Bài tập (2,0 điểm)
- Vẽ biểu đồ chính xác, có kí hiệu, chú thích (1,5 điểm)
- Nhận xét (0,5 điểm)