Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì I môn Địa lí lớp 7

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào ngày 2019-12-07 04:15:51 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 452 | Lượt Download: 2 | File size: 0.498688 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA HỌC KÌ 1 LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa ở đầu ý đúng trong các câu sau:
Câu 1. Biểu đồ dưới đây là biểu đồ khí hậu của môi trường nào?
A. Nhiệt đới.

B. Xích đạo ẩm.

C. Nhiệt đới gió mùa. D. Hoang mạc.

Câu 2. Các cây công nghiệp
chủ yếu ở đới nóng là:
A. Cà phê, cao su, bông, ngô.

B. Cao su, lạc, chè, khoai.
C. Cà phê, cao su, bông, dừa,
lạc, mía.
D. Cao su, cà phê, chè, ngô,
lạc.
Câu 3. Dân số ở đới nóng
chiếm:
A. Gần 50% dân số thế giới.

C. 40% dân số thế giới.

B. Hơn 35% dân số thế giới.
D. Khoảng 60% dân số thế giới.

Câu 4. Ý nào dưới đây không phải là hoạt động kinh tế cổ truyền ở hoang mạc?
A. Chăn nuôi du mục, vận chuyển hàng hóa.
B. Trồng trọt trong các ốc đảo, chăn nuôi.
C. Khai thác dầu khí, khoáng sản.
D. Vận chuyển hàng và buôn bán qua các hoang mạc.
Câu 5. Chọn các cụm từ trong ngoặc (2 - 3 tháng, 3 - 4 tháng, thực vật, động vật,
-80C, -100C, mùa hạ, mùa xuân) và điền vào các chỗ trống (…) trong câu sau cho phù
hợp:
“ Ở gần cực khí hậu lạnh quanh năm, mùa hạ chỉ dài ……(1)… Nhi ệt đ ộ trung bình
luôn dưới ……(2)...... Đất đóng băng quanh năm, ……(3)…… chỉ phát triển được vào

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

…….(4)…… ngắn ngủi trong những thung lũng kín gió, khi lớp băng trên mặt tan đi”.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (4,0 điểm): Dựa vào biểu đồ dưới đây và kiến thức đã học, hãy:
- Nhận xét và giải thích tình hình tăng dân số thế giới từ đầu th ế k ỷ XIX đ ến cu ối th ế
kỷ XX.
- Nêu hậu quả của việc tăng dân số nhanh.
Câu 2 (3,0 điểm):
Dựa vào lược đồ
dưới đây và kiến
thức đã học, hãy
giải thích vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô vào bậc nhất thế giới.