Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì I môn Địa lí lớp 11

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào ngày 2019-12-07 03:38:40 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 242 | Lượt Download: 0 | File size: 0.032768 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ
NỘ I
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

ĐỀ THI SỐ
1

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012- 2013
Môn: Địa lý lớp 11 Cơ bản
Dành cho tất cá các lớp (trừ lớp 11Địa)
Buổi thi: Tiết 1 buổi Sáng ngày 18/12/2012
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi gồm 01 trang
----------------------

Câu 1: (3 điểm)
Phân tích những thuận lợi của vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên đ ối v ới
phát triển công, nông nghiệp Hoa Kì.
Câu 2: (3 điểm)
Trình bày tóm tắt mục đích và thể chế của liên minh châu Âu (EU).
Câu 3: (4 điểm)
Cho bảng số liệu sau:
TỈ TRỌNG GDP, DÂN SỐ CỦA EU VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI –
NĂM 2004
(Đơn vị: %)
Chỉ số

GDP

Dân số

31,0
28,5
11,3
4,0
25,2

7,1
4,6
2,0
20,3
66,0

Các nước, khu vực
EU
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Các nước còn lại

1. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện bảng số liệu trên?
2. Nhận xét.
----------------- Hết -----------------
ngoc.hnue96@gmail.com
2020-09-24 18:00:44