Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm 2015

Gửi bởi: Nguyễn Thùy Dương vào ngày 2016-07-14 16:28:53 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnTR ƯỜNG THPT ĐA PHÚC ĐỀ HỌC KỲ II LỚP 10Năm học 2014 2015 Môn: VẬT LÍ Mã đề 006)-------- š&› --------- (Thời gian: 45 phút)Lưu ý: Học sinh phải ghi rõ mã đề thi vào phần bài làm trên tờ giấy thi!I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)Câu 1: Theo nguyên lý II nhiệt động lực học thì:A. Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật lạnh hơnB. Động cơ nhiệt có thể chuyển hóa toàn bộ phần nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.Doc24.vnC. Quá trình truyền nhiệt là quá trình thuận nghịchD. Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơnCâu 2: Năng lượng mà vật có được do chuyển động gọi làA. Thế năng B. Động lượng. C. Động năng D. Cơ năngCâu Hệ thức của nguyên lý nhiệt động lực học làA. AD B. U= C. U= D. U+ DCâu 4: Định luật Bôi lơ Mari ốt áp dụng cho quá trình nào:Doc24.vnA. Đẳng quá trình B. Đẳng tích C. Đắng nhiệt D. Đẳng ápCâu 5: Động năng được tính bằng biểu thức:A. Wđ mv 2/2 B. Wđ mv/2 C. Wđ 2v/2 D. Wđ 2v 2/2Câu 6: Hệ số nở dài của một chất rắn, phụ thuộc vào yếu tố nào:A. Nhiệt độ B. Bản chất và nhiệt độ của chất rắn.C. hất liệu của chất rắn. D. Môi trường bên ngoài và bản chất của chất rắnII. Tự luận (7,0 điểm)Doc24.vnBài 1: Con lắc đơn gồm một vật nhỏ khối lượng m=100g được treo bằng dây có chiều dài l=2m vào 1điểm cố định. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng đến vị trí sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứngmột góc Error: Reference source not found 60 rồi thả không vận tốc ban đầu. Bỏ qua ma sát và lực cảnkhông khí, lấy mốc thế năng là mặt phẳng ngang đi qua vị trí cân bằng của vật. Lấy g=10m/s 2.a. Tính cơ năng của vật tại vị trí ban đầu. b. Tính lực căng của dây treo khi vật qua vị trí cân bằng.Doc24.vnBài Một lượng khí trong xi lanh của một động cơ nhiệt 27 0C, áp suất atm và thể tích khí là40cm 3. Pitong nén sao cho thể tích lúc này là 20 cm 3, áp suất tăng lên đến 18 atm.Tính nhiệt độ của khílúc này? Bài 3: Một xe chở cát khối lượng 19kg đang chạy trên đường nằm ngang không ma sát với vận tốc2m/s(đối với mặt đất). Một vật nhỏ khối lượng 1kg bay ngang với vận tốc 12m/s (đối với mặt đất) đếnchui vào cát và nằm yên trong đó. Xác định vận tốc mới của xe biết vật bay đến cùng chiều xe chạy.-------- š Hết › ---------Doc24.vnTR ƯỜNG THPT ĐA PHÚC ĐỀ HỌC KỲ II LỚP 10Năm học 2014-2015 Môn: VẬT LÍ Mã đề 009 )-------- š&› --------- (Thời gian: 45 phút)Lưu ý: Học sinh phải ghi rõ mã đề thi vào phần bài làm trên tờ giấy thi!I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)Câu 1: Động năng được tính bằng biểu thức:A. Wđ mv 2/2 B. Wđ mv/2 C. Wđ 2v/2 D. Wđ 2v 2/2Doc24.vnCâu 2: Hệ thức của nguyên lý nhiệt động lực học làA. AD B. U= C. U= D. U+ DCâu 3: Theo nguyên lý II nhiệt động lực học thì:A. Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật lạnh hơnB. Động cơ nhiệt có thể chuyển hóa toàn bộ phần nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.C. Quá trình truyền nhiệt là quá trình thuận nghịchD. Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơnDoc24.vnCâu 4: Hệ số nở dài của một chất rắn, phụ thuộc vào yếu tố nào:A. Nhiệt độ B. Bản chất và nhiệt độ của chất rắn.C. hất liệu của chất rắn. D. Môi trường bên ngoài và bản chất của chất rắnCâu 5: Năng lượng mà vật có được do chuyển động gọi làA. Thế năng B. Động năng C. Động lượng D. Cơ năngCâu 6: Định luật Bôi lơ Mari ốt áp dụng cho quá trình nào:A. Đẳng quá trình B. Đẳng nhiệt C. Đắng tích D. Đẳng ápDoc24.vnII. Tự luận (7,0 điểm)Bài 1: Con lắc đơn gồm một vật nhỏ khối lượng m=100g được treo bằng dây có chiều dài l=2mvào điểm cố định. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng đến vị trí sao cho dây treo hợp với phươngthẳng đứng một góc Error: Reference source not found 60 rồi thả không vận tốc ban đầu. Bỏqua ma sát và lực cản không khí, lấy mốc thế năng là mặt phẳng ngang đi qua vị trí cân bằngcủa vật. Lấy g=10m/s 2.a. Tính cơ năng của vật tại vị trí ban đầu.Doc24.vnb. Tính lực căng của dây treo khi vật qua vị trí cân bằng. Bài Một lượng khí trong xi lanh của một động cơ nhiệt 27 0C, áp suất atm và thể tích khílà 40cm 3. Pitong nén sao cho thể tích lúc này là 20 cm 3, áp suất tăng lên đến 18 atm.Tính nhiệtđộ của khí lúc này? Bài 3: Một xe chở cát khối lượng 19kg đang chạy trên đường nằm ngang không ma sát với vậntốc 2m/s(đối với mặt đất). Một vật nhỏ khối lượng 1kg bay ngang với vận tốc 12m/s (đối vớiTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.