Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Kim An năm 2016

b2bc98dce61a26d1279b20413f6a8d51
Gửi bởi: Lưỡi Hái Tử Thần vào ngày 2016-05-31 21:01:40 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 1140 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề thi học kì môn Toán lớp trường Tiểu học Kim An năm 2016 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Câu 1. Số thập phân gồm 55 đơn vị, phần trăm, phần nghìn viết là:A. 55, 720 B. 55, 072 C. 55,027Câu 2. Phép trừ 712,54 48,9 có kết quả đúng là:A. 70,765 B. 223,54 C. 663,64Câu 3. Giá trị của biểu thức: 201,5 15 x0,1 là?A.20 B. 18,65 C. 200Câu (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật có chiều cao dm, chiều dài 15dm, chiều rộng 5dm.Thể tích của hình hộp chữ nhật là :A.60dm B. 300 C. 300dm 3Câu Số thích hợp vào chỗ chấm trong biểu thức là 55 ha 17 ……….haA. 55,0017 B. 55,000017 C. 55, 017Câu Lớp học có 30 học sinh trong đó có 18 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?A. 150% B. 60% C. 40% II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)Bài .(1 điểm) Viết các số 6,72 6,702 6,705 theo thứ tự từ bé đến lớn………………………………………………………………………………………………………..Bài (1 điểm) Đặt tính rồi tính:a; 21,6 5,3 b; 30 0,25………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài (1 điểm) Điền dấu >;<;= thích hợp vào chỗ chấma; 5,2 5,09 b; 15,600 15,6c; 0,548 0,55 c; 21,317 21,307 Bài 4. (2 điểm). Một người đi xe máy từ khởi hành từ lúc giờ 30 phút và đến lúc giờ 42 phút. Quãng đường AB dài 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/ giờ?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. (2 điểm). Một khu đất hình thang có đáy lớn 150 và đáy bé bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Tính diện tích đám đất hình thang đó?**** hết ****Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.