Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2015 - 2016 có đáp án

c05fa8f1b23019ecdfbda6538683a95e
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2016-05-06 07:37:28 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 342 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnTRƯỜNG THPT ĐA PHÚCĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ IINăm học: 2015 -2016 Môn: Toán 12 Thời gian: 90 phútBài 1: 2,5 điểm ). Cho hàm số 21xyx-=+ (C) Error: Reference source not found a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) và trục hoành.Bài 2: 2,0 điểm ). a) Tính: ()2203 2I dx= +ò Error: Reference source not foundb) Tính diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường: 3os y=0, 0, .2y xp= =Bài 3: 1,5 điểm Giải các phương trình sau trên tập số phức. a) (3 i)z 0; b) 0.Bài 4: 1,0 điểm ). Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, AB 2a góc ACB bằng 030 CạnhSA 2a và vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng ABvà SC theo .Bài 5: 3,0 điểm Trong không gian Oxyz cho đường thẳng ()1 2( 3x td tz t= +ìï= Îíï= +î¡ Error: Reference sourcenot found Error: Reference source not found và mặt phẳng (P) 2= 0.a) Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P).b) Viết phương trình mặt phẳng chứa (d) và vuông góc với (P).c) Viết phương trình mặt cầu tâm I(–1;4;3) và tiếp xúc với mặt phẳng (P).d) Viết phương trình mặt phẳng đi qua A(1;9;4) và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại M, N, saocho: OM ON OP đạt giá trị nhỏ nhất. ……………. Hết ……………..Doc24.vnCâu Nội dung Điểm1a(1,5) R\\{-1} 0,25• SBT CBT. Error: Reference source not found hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞;-1) và (-1;+∞) hàm số không có cực trị 0,25+ Error: Reference source not found Error: Reference source not found Nên là tiệm cận ngang của đồ thị Error: Reference source not found Error: Reference source not found Nên là tiệm cận đứng của đồ thị 0,25+ BBTx –∞ -1 +∞y || +y’1 +∞ ||–∞ 0,25Doc24.vn• Đồ thị: giao Ox: (2;0) Giao Oy: (0;-2)(C) nhận I(-1;1) làm tâm đối xứng0,51b(1) (C) Error: Reference source not found Ox {A(2;0)}Có Error: Reference source not found 0,25Pt tiếp tuyến của (C) tại A(2;0) là y=y’(2)(x-2)+0 0,25 y= Error: Reference source not found (x-2) y= Error: Reference source not found x- Error: Reference source not found 0,52a(1) 0,50,52b(1) Khi đó Error: Reference source not found Error: Reference source not found0,50,25= Error: Reference source not found (đvdt) 0,253a(0,75) (3 i)z Error: Reference source not found0,25tính được Error: Reference source not found 0,25Kết luận 0,253b(0,75)+ phương trình có 11 0,25Phương trình có nghiệm phức là Error: Reference source not found 0,25Kết luận 0,25Doc24.vn4(1)• Vì SA (ABC) ⊥Nên Error: Reference source not foundTính được BC Error: Reference source not found 0,25Tính được Error: Reference source not found 0,25• Trên mp (ABC) kẻ đi qua và song song với AB. Suy ra AB//(SC,d). Vậy d(AB,SC) d(AB,(d,SC)) d(A,(d,SC))• Trên mp (ABC) kẻ AI d. Chứng minh được: (SAI)⊥ ⊥• Trong mp (SAI) kẻ AH SI. Chứng minh được: AH (SC,d)⊥ ⊥Vậy khoảng cách từ AB đến SC là độ dài AH 0,25Tính được d(AB,SC) AH Error: Reference source not found 0,255a(1) Gọi là giao điểm của (d) và (P), tham số ứng với tọa độ điểm là nghiệm pt: (-1+2t) (1+t) (2+3t)+2=0 0,25Tìm được –1, suy ra tọa độ điểm M(- 3; 0; -1) 0,5Kết luận: (d) cắt (P) tại M(–3;0; –1) 0,255b(0,75) Lập luận suy ra một VTPT của mp (α) là Error: Reference source not found 0,5Viết được pt ): 2x 5y 3z +3 00,255c(0,5) Khẳng định và tính được Error: Reference source not found 0,25Vậy pt mặt cầu là: Error: Reference source not found 120,255d(0,75) Gọi M(a;0;0), N(0;b;0), P(0;0;c) với a,b,c dương và OM ON OP cTa có pt là Error: Reference source not foundA Error: Reference source not found nên ta có Error: Reference source not found 0,25Doc24.vnCó 36 Error: Reference source not found Error: Reference source not found (theo Bunhiakopxki) 36 Error: Reference source not found 0,25Dấu xảy ra khi Error: Reference source not found => a=6; b=18;c=12Min(OM ON OP) 36 khi a=6; b=18; c=12Vậy pt là Error: Reference source not found hay 6x 2y 3z 36 0,25Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.