Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016 có đáp án

Gửi bởi: tuyensinh247 vào ngày 2016-05-05 09:53:45 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trang: 1 thuộc về 4 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HK2 – NĂM HỌC 2015 - 2016 TP.

HỒ CHÍ MINH Môn: TOÁN – Khối 11 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1.(2đ) Tính giới hạn các hàm số sau: a)2x22x3x10lim4x2x12→−+−−b)()2xlim4x3x12x1→+∞−+−−Bài 2.(1đ) Cho hàm số: ()2x95 khi x4x4fx4 khi x45⎧+−⎪≠⎪−=⎨⎪=⎪⎩.

Xét tính liên tục của hàm số trên tại ox4=.

Bài 3.(1,5đ) Tính đạo hàm các hàm số sau: a)2x2xy53x+−=−1b)sinxcosxysinxcosx+=−Bài 4.(0,5đ) Cho hàm số.

Giải bất phương trình .