Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 (cơ bản) trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016 có đáp án

Gửi bởi: Hoàng Thị Gấm vào ngày 2016-05-12 09:55:24 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

SỞ GD ĐT TP CẦN THƠ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THPT PHAN VĂN TRỊ NĂM HỌC 2015-2016 MÔN TOÁN KHỐI 11 (CƠ BẢN) Thời gian: 90 phút Đề 1: Câu 1: (2 điểm) Tính các giới hạn sau: a) lim b)  ) ,n n  Câu 2: (2 điểm) Xét tính liên tục của hàm số  khi khikk tại 1. Câu 3: (2 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) 2x b) 3sin Câu 4: (1 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ 2. Câu 5: (3 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng y6yaIyJHy y)Ky):L\Zy)2y\Z<\'yy\"1yFbyM2yES*yNy)2y=y\"9\'yM\'Oy A\"y\"1yxy)/yP\ZyQyEFbS 6y y ybCyy? @ y=O)=1yAB=CycMa= =\ZN=3D=- =H=f=      ' 1y 0.25 ' 7 y 0.25 '(1) y Pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M(2; 4) là: -3x 10 0.25 Pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M(1; 3) là: 3x Hình vẽ 0.5 Hình vẽ a) Chứng minh SMN SBC  QRS)(M&(3(DB1P0T3C&\'& QU RSNVU)13GW1CT \Z3D 5 SO BC MN BC SO MN SO MN SMN BC SMN   Chứng minh XYS SBC QRS)(M&(3(DB1P0T3C&\'&QU  RSNVU)13GW1CT \Z3D XY XY 5 XY XY SO BC BC SO SO XY BC  C W1.(T3 BC SBC   SMN SBC  W1.(T3 BC SBC   XYS SBC M QU RS&\'&RU)(M&(3(A 3GQR\'&RS>D30Z34&(\'& QRNVW1CT)0D3 [ SAO =a AaSb= B=IM= QU RS&\'&RU)(M&(3(A 3GQR\'&RS>D30Z34&(\'&QR NVW1CT)0D3 [ SAO =a b= AabC= RUH SA= a== 3%* [ SAO AO SA Suy ra SAO 6A= ID=0D3=0yZN=34&(=\'&=N)=MW1=CT=O)= 6A AaSb= RUH SA= b== 3%* [ SAO AO SA Suy ra SAO 6Aa= ID=0D3=0yZN=34&(=\'&=N)=MW1=CT=O)= 6A b3= fC= 3B=\Z\\%&0=dQ!]B5=^_&0=UL=N /&0=0D3=Q!= 14y=La=xD=== OH BC  3\Z\\%&0QXY5^_&0ULN/&00D3QX14L D OH BC ( OH SBC (O, (SBC)) OH d 0.25 OH SBC  U5 QS UL d -Xét tam giác SOM vuông tại O, có SO OH SO OM 14 14 OH 42 14 0.25 -Xét tam giác SOM vuông tại O, có SO OH SO OI 14 14 OH 42 14 là trung điểm của AC nên )) )) SBC OC SBC AC Suy ra )) )) SBC SBC 42 0.5 là trung điểm của BD nên )) )) SBC OB SBC BD Suy ra )) )) SBC SBC 42 Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.