Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-12 05:46:08
Nội dung
GD ĐT TP. CHÍ MINHỞ ỒTR NG THPT TR NG ĐOƯỜ THI IIỀ ỲMÔN TOÁN KH 10ỐNgày thi: 4/5/2016Th gian làm bài: 90 phútờA. ĐI (6 đi m)Ạ ểBài 1: (1 đi m)ể Cho ph ng trình ươ2( 1) 2( 2) 0m m (m là tham ).ốTìm ph ng trình trên có nghi kép. Tìm nghi kép đó.ể ươ ệBài 2: (2 đi m)ể Gi các ph ng trình sau:ả ươa. 28 3x x b.22 1x x Bài 3: (1 đi m)ể Cho 3sin3 2x x    Tính cos2x; tanx; tan4x   .Bài 4: (1 đi m)ể Ch ng minh đng th c: ứ1 cos sin xtan1 cos sin xxxx  Bài 5: (1 đi m)ể Gi ph ng trình sau:ả ươ 22 2x A. HÌNH (4 đi m)Ọ ểBài 6: (1 đi m)ể Trong ph ng Oxy, cho đi A(­1; 2), B(2; ­4), C(1; 0).ặ ểVi ph ng trinh ng quat đng trung tuy AM tam giac ABC. ươ ươ uBài 7: (1 đi m)ể Vi ph ng trình đng tròn (C) bi (C) qua đi A(1; 4), B(­7; 4)ê ươ ươ ểvà có tâm trên đng th ng (d): ươ ẳ2 0x y .Bài 8: (1 đi m)ể Cho đng tròn ươ2 2: 0C y ph ng trình ti pậ ươ êtuy ê (C) bi ti tuy (u Δ) vuông góc đng th ngớ ươ ẳ: 2016 0d y .Bài 9: (1 đi m)ể ph ng trình chính elip (E) bi (E) đi qua đi mậ ươ ể22 ;2M   và 13;2N   Doc24.vnĐÁP ÁN TOÁN 10 IIỌ ỲNăm c: 2015 2016ọBài Đáp án1(1đ) Phương trình đã cho có nghiệm kép00a  (0.25)2111022 11 0mm mm m  (0.25)m 0: ph ng trình có nghi kép là ươ ­2 (0.25)m 112 ph ng trình có nghi kép là ươ 53 (0.25)2(2đ) a.28 3 x x22 28 06 08 (6 )x xxx x    (0.25)2 421415xxx x    (0.5) 1x (0.25)b.222 22 1x x (0.25)2222 0x x 2 25 0x x (0.25)B ng xét (0.25)x ­∞ ­3 Error: Reference source not found ­1 Error: Reference source not found +∞ 25x -24 3x x +V tráiê- ph ng trình có nghi ươ ệ3, 1, 5S  (0.25) Error: Reference source not found3(1đ)2 5cos53sin cos cos95cos3xx xx   Do32x nên cos 5cos3x (0.25)Doc24.vn21cos sin9x x (0.25)sin 2tancos5xxx (0.25)tan tan4tan 541 tan tan4xxx     (0.25)4(1đ)222 sin sin cos2 cos sin cosx xVTx x (0.5) sin (sin cos )2 cos (sin cos )x xx x (0.25)sincosxx=tan =VP (0.25)5(1đ) Đk :2x Đt ặ2 22 2t t Bpt thành:22 0t t 1t (0.25)2 22 2x xx x        22xx  (0.5)2x th đi ki (0.25)6(1đ) la trung đi BC => M(3/2;­2) (0.25)(AM) qua A(­1; 2), co VTCP 5( 4)2AM uuuur (0.25)5(4; )2VTPT n r (0.25)(AM) 4(x+1)+ 52 (y 2)=0 8x 5y 2=0 (0.25)7(1đ) (C) có ng: ạ2 22 0x ax by c Do tâm I(a, b) thu nên 2a 3b (1) (0.25)Do A, thu (C) nên ta có ệ2 17(2)14 65a ca c   (0.25)(1) và (2)3731253abc   (0.25)V (C): ậ2 214 1256 03 3x y (0.25)Doc24.vn8(1đ) Đng tròn ươtâm 2; 4C cóbán kính 5 (0.25)d : 0pt c (0.25)Đi ki ti xúc ê (C) là ớ ,d 4.2 4525c  (0.25)294 2521ccc  V ậ: 29 0: 21 0x yx y   (0.25)9(1đ) PTCT (E):2 22 21 .x ya ba b Do M, thu cộ E) nên ta có ệ2 22 22 1123 114a ba b   (0.5) 221 1411ab (0.25)2241abV (E): 214 1x y (0.25)Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.