Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Lê Văn Tám, Lào Cai

66c18ead205b525d8d95f57710145ded
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2016-07-25 14:07:03 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 348 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnHọ và tên:……………………………………………........................................……. Lớp 1A… BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II LỚP 1Năm học: 2013 2014Môn: Toán Thời gian: 40 phútBài 1. a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ..................;….........…. 60; …....……;..................; 63 ;................; 65. …......…....; 84; …......…...;… ..….......; ….....……; 80;.......... ......; 78.b) Viết các số: c) Ghi cách đọc các số: Hai mươi: ………....... 15:………………..........................…..........- Tám mươi sáu: ……….. 99: ……………........................……….......- Năm mươi chín: ………… 67: ………………………..........................- Một trăm: ………… 55: ……………….....................................- Mười: ………… 5: …………………....................................Bài 2. Viết các số 62, 26, 25, 68, 56:a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:…………;…….....…;……..……;…..……….;………..….;b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:…………;…..…..…;……..……;………...….;….……….;Bài 3. a) Đặt tính, rồi tính: 55 67 33 70 10 98 61 32Doc24.vn b) Tính:40cm 50cm …………...… 79 29 35 ….............80cm 30cm ………....….. 52 ……..……Bài 4. a) Tính nhẩm:24 ....….. 66 65 ....….. 73 ......….. 64 ....….. 55 ....…..... 32 30 ....….. b) Vẽ một đoạn thẳng có độ dài 8cm và ghi tên đoạn thẳng đó: ……………..............................................................…..........…………Bài 5. a) Trong đợt phát động quyên góp quần áo tặng các bạn học sinh vùng cao. Lớp 1A1quyên góp được 35 bộ quần áo. Lớp 1A2 quyên góp được 33 bộ quần áo. Hỏi cả hai lớp quyên góp được bao nhiêu bộ quần áo? Bài làmDoc24.vn b) Hà và Lan hái được 44 bông hoa, riêng Hà hái được chục bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa Bài làmBài 6. Em hãy đếm xem hình dưới đây có mấy đoạn thẳng Viết tên các đoạn thẳng đó. ……………….......................………..………..……….………..….Doc24.vnHƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ LỚP 1Năm học: 2013-2014Môn: ToánBài 1: điểm Phần cho điểm. Phần b, mỗi phần được 0,5 điểm. Bài 2: điểm Mỗi phần a,b được 0,5 điểm. Bài 3: 2,5 điểm Phần a: điểm (Mỗi phép tính đúng được 0,2 điểm). Phần b: 1,5 điểm. Bài 4: điểm Mỗi phần làm đúng được 0,5 điểm. Bài 5: 2,5 điểm Phần làm đúng được điểm. Phần làm đúng được 1, điểm. Đổi đúng được 0,25 điểm Câu trả lời đúng 0,5 Phép tính đúng 0,5đ Đáp số 0,25đ, Bài 6: điểm Mỗi yêu cầu trả lời đúng được 0,5 điểmTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.