Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định

Gửi bởi: Phạm Thị Huệ vào ngày 2016-03-08 09:15:09 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Trường Tiểu Đồng KIỂM ĐỊNH CUỐI :…………….………………… 2014-2015 Lớp: .……. TIẾNG Thời gian phút Điểm Nhận xét, đánh ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. quan tranh điền tranh điểm). Jump-rope Rice Frog Spider Chicken Bread jumé-rope ………. Quan tranh khoanh đúng điểm) What want? want cake. want juice.Doc24.vn like birds? Yes, don’t. What’s your favorite color? like black. like white. want fish? Yes, don’t. Chọn khoanh hoặc trước đúng điểm) want ............ apple. five ………… want juice. thirsty hungry fine What like? Look! There dog. like dogs. theo đúng thành nghĩa điểm). color like What ------------------------------------------------------------------ favorite color brown ----------------------------------------------------------------- ice-cream want cake /.Doc24.vn ----------------------------------------------------------------- like rabbits ----------------------------------------------------------------- BIỂU ĐIỂM Tổng điểm: điểm điểm. Chọn đúng điểm câu. điểm. Chọn đúng điểm câu. điểm. Chọn đúng điểm câu. điểm. Viết đúng chỉnh 0,25 điểm câu. Viết chính điểm câu. Viết chính không điểm. What color like? favorite color brown. want cake ice-cream.. like rabbits?