Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6 trường THCS Lý Tự Trọng, Quảng Nam năm học 2016 - 2017

9ef227e1bd5ef565e451ff5520714db4
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-04-29 16:18:38 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 278 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II SINH (2016-2017)(Thời gian: 45 phút)THIẾT KẾ MA TRẬN:Các chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TổngTNKQ TL TNKQ TL Thấp cao Số câu ĐiểmChương VII:Quả và hạt câu0,75đ câu2đ câu0,5đ 1câu1đ 4,25đChương VIII:Các nhóm TV câu0,25đ câu0,25đ câu2đ 2,5đChương IX:Vai trò củathực vật câu1đ 1câu0,25đ 1câu2đ 3,25đSố câuTổng cộng câu 2đ 1câu 2đ câu1đ câu 1câu 2đ câu1đ 13 câu 10đTRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Điểm:Doc24.vnHọ và tên………………………Lớp 6/………… Môn: Sinh học Năm học 2016-2017I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)1) Khoanh tròn vào các câu trả lời đúng nhất sau:Câu 1: Sau khi thụ tinh, bộ phận nào của hoa sẽ tạo thành quả? a/ Noãn. b/ Bầu nhụy. c/ Đầu nhụy d/ Nhụy. Câu 2: Hạt gồm các bộ phận nào sau đây? a/ Vỏ hạt, lá mầm, phôi nhũ. b/ Thân mầm, lá mầm, chồi mầm. c/ Vỏ hạt, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ. d/ Vỏ hạt và phôi.Câu Quả mọng là loại quả có đặc điểm: a/ Quả mềm khi chín vỏ dày chứa đầy thịt quả. b/ Quả có hạch cứng bọc lấy hạt. c/ Vỏ quả khô khi chín. d/ Quả chứa đầy nước.câu 4: Trong các nhóm quả sau nhóm nào toàn quả khô nẻ? a/ Quả lúa, quả thìa là, quả cải. b/ Quả bông, quả đậu hà lan, quả cải. c/ Quả me, quả thìa là, quả dâm bụt. d/ Quả cốc, quả me, quả mùi.Câu Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của cây thông: a/ Thân gỗ. b/ Cơ quan sinh sản là bào tử. c/ Có hoa, quả, hạt. d/ Cơ quan sinh sản là nón.Câu 6: Cây nào sau đây có hại cho sức khỏe con người? a/ Cây thuốc bỏng. b/ Cây bông hồng. c/ Cây thuốc phiện. d/ Cây ngò gai.Câu Cơ quan sinh sản của dương xỉ là: a/ Nón b/ Bào tử c/ Túi bào tử d/ HoaCâu Quả nào sau đây thuộc quả khô nẻ? a/ Quả xoài b/ Quả đào c/ Quả đu đủ d/ Quả đậu bắp 2). Điền các từ sau vào chỗ trống cho thích hợp trong nội dung sau: (1 điểm)Các từ cần điền (đa dạng, khai thác, giảm sút, tàn phá, bảo vệ)Doc24.vnỞ nước ta có sự ……………… về thực vật khá cao, trong đó nhiều loài có giá trịnhưng bị ……………….do bị khai thác và môi trường sống của chúng bị ..……………nhiều loài trở nên hiếm. Do vậy chúng ta cần phải ……………….sự đa dạng của thựcvật nói chung và thực vật quý hiếm nói riêng. II/ TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 1: Giữa cây hạt trần và cây hạt kín có những đặc điểm gì phân biệt? Đặc điểmnào là quan trọng nhất cây hạt kín? Vì sao? (2 điểm)Câu Hạt nảy mầm cần những điều kiện nào? (2 điểm) Câu 3: Cần phải làm gì để bảo vệ sự đa dạng của thực vật? (2 điểm)Câu 4: Nhà bạn Lan có trồng loại đậu đen và đậu xanh. Vì sao nhà bạn Lan phải thuhoạch các loại đậu đó trước khi quả chín? (1 điểm)BÀI LÀM:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doc24.vnHƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN:Câu Nội dung ĐiểmI. Trắcnghiệm: 1) Câu 1b, 2c, 3a, 4b, 5c, 6c, 7c, 8d.(mỗi câu 0,25đ)2) Các từ cần điền theo thứ tự đúng như sau: đa dạng,giảm sút, tàn phá, bảo vệ) (1 điểm) Điền đúng mỗi từ 0,25đ 3đII. TựLuận1 Điểm để phân biệt: (mỗi đúng 0,25 điểm)Hạt trần Hạt kín- Không có hoa- Cơ quan sinh sản là nón.- Hạt nằm lộ trên lá noãnhở. Có hoa,- Cơ quan sinh sản là hoa, quả.- Hạt nằm trong quả.- Đặc điểm có hoa, quả, hạt nằm trong quả thực vật hạt kín làquan trọng. Vì được bảo vệ tốt hơn 1,5đ0,5đ2 Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm:- Điều kiện bên trong: Chất lượng hạt tốt- Điều kiện bên ngoài: Nhiệt độ, độ ẩm (nước), và không khíthích hợp. 0,5đ1,5đ3 Bảo vệ sự đa dạng thực vật: (2 điểm)- Ngăn chặn chặt phá rừng.- Bảo vệ môi trường sống của thực vật.- Hạn chế khai thác bùa bãi các loại thực vật quý hiếm.- Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn.- Cấm buôn bán xuất khẩu các loài đặc biệt quý hiếm.- Tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng thamgia bảo vệ thực vật. 0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,5đ0,5đ4 Vì khi chín vỏ quả tự nứt ra làm hạt rơi ra ngoài. 1đ