Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016 có đáp án

cfb45e03c090b0246fc2487c65618b15
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào 10:02 AM ngày 5-05-2016 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 621 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề thi Violympic Toán lớp vòng 18 năm 2015 2016Bài 1: Đi tìm kho báuCâu 1.1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 18 ... 15 2Câu 1.2: Cho các số: 67; 76; 34; 11; 12; 28. Số bé nhất trong các số đãcho là số nào?Câu 1.3: Tìm số bé nhất có hai chữ số, biết hai chữ số của số đó trừcho nhau bằng 1.Câu 1.4: Tìm số bé nhất có hai chữ số, biết hai chữ số của số đó trừcho nhau thì bằng 5.Câu 1.5: Hãy cho biêt có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số, biết haichữ số của số đó cộng lại với nhau thì bằng 9.Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé!Câu 2.1: Tuấn làm được 20 bài toán, Nhung làm được 10 bài toán,Hạnh làm được 10 bài toán. Hỏi cả ba bạn làm được bao nhiêu bàitoán?Câu 2.2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ..... 15 2Câu 2.3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 14 10 ....... >10 0Câu 2.4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 14 ....... 7Câu 2.5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 14 ...... +10Câu 2.6: Đoạn thẳng thứ nhất và đoạn thẳng thứ hai, mỗi đoạn dài10cm, đoạn thẳng thứ ba dài 20cm. Hỏi cả ba đoạn thẳng đó dài baonhiêu xăng-ti-mét?Câu 2.7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ....... 18 1Câu 2.8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ........ 15 12 1Câu 2.9: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà mỗi số đều có chữ số 2?Câu 2.10: Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn13 nhưng không lớn hơn 33?Bài 3: Cóc vàng tài baCâu 3.1: Tính: 12 ......a. 17 b. 15 c. 14 d. 16Câu 3.2: Tính: 30cm 20cm 6cm ......a. 10 b. 16cm c. 18cm d. 10cmCâu 3.3: Trong các số: 8; 9; 11; 14; 96; 23; 29; 36; 87.Doc24.vna. 11 b. c. d. 7Câu 3.4: Tính: 30 10 ...... a. 40 b. 30 c. 60 d. 50Câu 3.5: Lớp 1A có 20 bạn nam và 10 bạn nữ. Như vậy, lớp 1A có ...bạn. a. 20 b. 30 c. 50 d. 40Câu 3.6: Tính: 12cm 5cm 19cm .....a. 5cm b. 12cm c. 2cm d. 2Câu 3.7: Cho: 6... 68. Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là:a. b. c. d. 7Câu 3.8: Có bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn 12 và nhỏ hơn 18?a. b. c. d. 4Câu 3.9: Từ đến 16 có ....... chữ số. a. 21 b. 18 c. 10 d. 25Câu 3.10: Nam có 19 viên bi. Nam cho Thành và Long mỗi bạn viênbi. Như vậy lúc này Nam có ..... viên bi.a. 11 b. 12 c. 14 d. 13Đáp ánBài 1: Đi tìm kho báuCâu 1.1: 5Câu 1.2: 11Câu 1.3: 10Câu 1.4: 16Câu 1.5: 9Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấmCâu 2.1: 40Câu 2.2: 6Câu 2.3: 7Câu 2.4: 18Câu 2.5: 19Câu 2.6: 40Câu 2.7: 5Doc24.vnCâu 2.8: 3Câu 2.9: 18Câu 2.10: 20Bài 3: Cóc vàng tài baCâu 3.1: bCâu 3.2: bCâu 3.3: dCâu 3.4: aCâu 3.5: bCâu 3.6: cCâu 3.7: aCâu 3.8: cCâu 3.9: bCâu 3.10: aDoc24.vn
2020-09-29 10:29:50