Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TIÊNG VIỆT LỚP 5 năm học 2017 2018 (1)

32393935613239366337393264383533666331393961383834316362343336303631316136336261323436343531383631303636633934376232633664656333
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 02:04 PM ngày 9-01-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 251 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

UBND HUY CÁT IỆ ẢTR NG TI NGUY VĂN TR IƯỜ ỖĐ KI TRA CU KI NĂM 2017 ­2018Ề ỌMÔN TI NG VI 5Ê Th gian 50 phut không th gian giao đ)ơ ê1.Chính (Nghe vi t) đi m) (kho ng 15 20 phút)ả ảTrò ch đom đómơThu bé, chúng tôi thú nh là trò đom đóm! Lũ tr chúng tôi cở ứch tr là dùng làm ng màn, ra ao, hóp đónờ ụđng bay lũ đom đóm đ; “chi tích” sau làườ ợhàng ch con đom đóm nh bu nh th có th hàngụ ắtrăm con. Vi đom đóm hoàn t, trò ch đu; tr nítệ ẻnhà quê đâu có trò gì khác là thú ch gi nh th !ơ ế2 Viết đoạn, bài điểm) (Khoảng 30 35 phút) Hãy tả một người thân của em. (Ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em…..)