Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-11 07:14:01
Nội dung
GD ĐT NINHỞ ẮTR NG THPT QU VÕ SƯỜ Ố1(Đ 01 trang)ề KI TRA ĐNH KÌ NĂM 2016 ­Ề Ọ2017Môn: lí 11ậ(Th gian làm bài 45 phút, không th gian phát đ)ờ ềCâu (2,0 đi m)ể a. Nêu lu ch dòng đi trong kim lo và ch đi phân.ế b. Kim lo và ch đi phânạ ch nào đi nấ Vì sao ?Câu 3,0 điểm) a. Định nghĩa và viết công thức tính điện dung của tụ điện? b. Co th dung đi lam ngu đi đc hay không? Vi sao?ê ươ c. Áp dụng Trên tụ điện có ghi 20 F- 450V. Nếu nối hai bản tụđiện với hiệu điện thế 100V thì điện tích của tụ là bao nhiêu? Tínhđiện tích tối đa mà tụ điện tích đươc? Câu (5,0 điểm)Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguôn gôm nguôn điện giống nhau mắc nối tiếp, ngu có 1,6V và 0,4 ch ngoài có: Rạ1 R2 R3 Ampe có đi tr không đáng vôn có đi tr nế ớa. Tính su đi đng, đi tr trong ngu và đi tr ng đngấ ươ ươc ch ngoài?ủ ạb. Tính ch ampe vôn kố ?c. Tính công su ngu n, công su tiêu th ch ngoài, hi su tấ ấc ngu n?ủ ôd. thay Rế1 ng chi đèn có ghi (6V 12W).ằ Hãy cho bi sángế ộc đèn? Tính đi năng tiêu th đèn trong th gian phút?ủ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ế Thí sinh đc ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêmượ ảH và tên thí sinhọ ……………………...... báo danh: …………………….ốDoc24.vn VR3R2 R1H NG CH VÀ ĐÁP ÁN KI TRA ĐNH KÌ 1ƯỚ ẦNĂM 2016­2017ỌMÔN: LÝ 11ẬCâu dungộ Đi mểCâu 1(2,0đi m)ê a. Nêu đúng ch dòng đi trong kim lo iả ạ­ Nêu đúng ch dòng đi trong ch đi phânả ệb Chất điện phân thường dẫn điện kém hơn kim loại.- Tại vì:+ Mật độ các electron trong chất điện phân nhỏ hơnmật độ các electron trong kim loại.+ Khối lương và kích thước của các ion trong chấtđiện phân lớn hơn các electron, nên tốc độ di chuyêncó hướng của chúng nhỏ hơn của electron.+ Môi trường dung dịch điện phân mất trật tự, nên cảntrở mạnh chuyên động có hướng của các ion. 0,50,50,250,250,250,25Câu 2(3,0đi m)ê a. Đnh nghĩa đc đi dung tị ươ ụ­ Vi đúng bi th và gi thích các đi ngế ươb. đi không dùng lam ngu đi ệ­ Vì: đi phóng đi không đnh và trong kho ng th gianụ ờr ng nấ ắc. CU 2.10 ­3 (C)­ Qmax CUmax 9.10 ­3 (C) 0,50,50,50,50,50,5Câu Doc24.vn(5,0đi m)ê ξb 4,8(V)………………………………….. rb 3r 1,2( )…………………………………..Ω R23 R2 R3 6( )………………………………Ω R1 3( )Ω RN 2( )………………………………………...Ωb Error: Reference source not found 1,5(A)……………………………... UN RN 3(V)…………………………………. c. Png ξb 7,2W………………………………….. UN 4,5(V)………………………………… Error: Reference source not found =62,5%..................................................d Rđ Error: Reference source not found 3( =ΩR1………………………………………………. UN 3V Uđ UN 3(V) Uđm nên đèn sáng u……………..ế Iđ Error: Reference source not found 1(A)………………………………………... Ađèn Uđ Iđ 360(J)……………………………… 0,50,50,250,250,50,50,50,50,50,250,250,250,25­ sinh làm theo cách khác đúng cho đi đaọ ố­ Thi đn tr 0,25 đi m, tr đa đi mế ểDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.