Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: quanghung vào ngày 2017-01-06 06:21:02
Nội dung
Doc24.vnS GD ĐT NINHỞ ẮTR NG THPT QU VÕ SƯỜ Ố1(Đ 01 trang)ề KI TRA ĐNH KÌ NĂM 2016 ­Ề Ọ2017Môn: lí 10ậ(Th gian làm bài 45 phút, không th gian phát đ)ờ Câu (3 đi m)ể Phát bi đnh lu Newton. Vi bi th c, gi thích các đi ng có trongể ượbi th c?ể ứ­ Nêu đc đi và ph c?ặ ự­ kh ng đt đng yên trên sàn ngang. Bi di tác ngộ ượ ụlên và sàn? Ch rõ cân ng và tr đi?ậ ốCâu (3 đi m)ể th do cao 80m xu ng đt có gia do =ộ ự10m/s 2. a, Tính th gian cho khi ch đt.ờ b, Tính khi ch đt.ậ c, Tính quãng đng trong giây cu tr khi ch đt.ườ ướ ấCâu (4 đi m)ể kh ng 10kg đu chuy đng trên sàn ngangộ ượ ằd tác ng kéo có giá song song sàn và có ng 10N. Choướ ằbi ma sát gi sàn là 0,05. 10m/sế 2. a, Tìm gia c?ố b, Tìm th gian và sau khi đi đc 4m?ờ ượ c, Sau 4m chuy đng trên kéo đt ng tác ng. Tìm quãngể ụđng nh mà đi đc lúc đu chuy đng cho khi ngườ ượ ừl i?ạ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ếThí sinh đc ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêmượ ảH và tên thí sinh ……………………...... báo danh: …………………….ọ ốDoc24.vnDoc24.vnH NG CH VÀ ĐÁP ÁN KI TRA ĐNH KÌ 1ƯỚ ẦNĂM 2016­2017ỌMÔN: LÝ 10ẬCâu dungộ Đi mể1 Nêu đúng đnh lu Newton……………………………………ị ậ­ Vi đúng bi th và gi thích điế ạl ng……………………ượ­ Nêu đúng đc đi và ph c……………………………ặ ự­ Bi di đc (Tr ng tác ng lên t, ph vàể ượ ựáp c)ự……………………………………………………………….­ Ch đc cân ng, tr cỉ ượ ựđi……………………ố 0,50,51,00,50,52 a, Tính đc th gian: 4s……………………………………ượ ờb, Tính đc khi ch đt: vượ ấcđ 40m/s…………………c, Tính đc quãng đng trong 3s đu: sượ ườ ầ1 45m……………­ Tính đc quãng đng trong 1s cu i: sượ ườ ố2 35m………… 1,01,00,50,53 a,­ Ch tr hình bi di nọ ễl c……………………ự­ Vi đc đnh lu Newton ng đế ượ ộl n………………………ớ­ Tính đc gia c: 0,5m/sượ 2………………………………… 0,50,51,00,5Doc24.vnDoc24.vnb, Tìm đc th gian đi đc 4m: 4s………………………ượ ượ Tìm đc c: 2m/s…………………………………ượ ốc, Tìm đc gia c: aượ 0,5m/s 2……………………………… Tìm đc quãng đng đi đc lúc kéo tácượ ườ ượ ấd ng đn khi ng sụ ừ2 4m……………………………………… Tìm đc quãng đng ng ng: =ượ ườ ộ8m…………………… 0,50,50,250,25L ý: sinh làm cách khác mà cho qu đúng thì cho đi đa.ư ốDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.