Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Hướng Đạo, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

229f76abef5cc7cc18dbc8aef258357b
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-01-05 15:23:06 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 265 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnPHÒNG GD&ĐT TAM NGƯƠTR NG THCS NG ĐOƯỜ ƯỚ KI TRA MÔN TOÁN 8Ề ỲNăm 2016ọ 2017Th gian làm bài 90 phútờPh I: Tr nghi (2,0 đi m).ầ Hãy ch và chép đáp án đúng:ọ ạCâu 1: Tích đn th củ 35 x và đa th cứ22 5x x là:A. 310 15 25x x B. 310 15 25x x C. 310 15 25x x D. qu khácộ ảCâu 2: Đa th 20xứ 3y 10x 2y 25xy chia cho đn th nào trong các đn th sau:ế ứA. ­10x 2y B. 4xy C. ­5x 3y D. 5x 4y Câu 3: Phân th đi phân th 31xx  là: A.31xx B. 31xx C. 31 xx D. 31xx Câu 4: Đi ki xác đnh phân th cề ứ23 19 1xx là A. 13x B. 13x C. 13x và 13x D. 9xCâu 5: Hình thang có hai đng chéo ng nhau là hình gì?ườ ằA. Hình thang cân B. Hình ch nh tữ ậC. Hình thang vuông D. Hình bình hành Câu 6: giác có đo ba góc là ượ70 100 80 đo góc còn là:ố ạA. 110 B. 90 C. 130 D. 60Câu 7: Trong tam giác vuông, đng trung tuy ng nh huy ng:ườ ằA. nh góc vuông B. nh huy ềC. Đng cao ng nh huy D. nh huy nườ ềCâu 8: Cho tam giác ABC vuông A. Bi AB 3cm, BC 5cm. Di tích tamạ ủgiác ABC là:A. 15cm B. 12cm C. 7,5cm 2D. 6cm Doc24.vnPh II: lu (8,0 đi m).ầ ểCâu 9: (1,5 mể )1) Phân tích đa th thành nhân :ứ ửa) 2x b)x xy 5x 5y2) Tìm bi t: xế 2017x 2016 Câu 10: (1,5 đi mể ). Th hi phép tính:ự ệa/ (x 3)(x 3x 9) (x 3) b) 225x 10x 5x 5x 5x 2 c) 33 3xx x Câu 11: (1,5 đi mể ). Cho bi th ứ2221 1a aa a  a) Tìm bi th có nghĩa. ứb) Rút P.ọCâu 12: (3,0 đi mể ). Cho hình ch nh ABCD. là chân đng vuông góc tữ ườ ừA đn BD. và theo th là trung đi các đo AH và DH.ế ạa) Ch ng minh MNứ // AD.b) là trung đi nh BC. Ch ng minh giác BMNI là hình bình hành.ọ ức) Ch ng minh tam giác ANI vuông N.ứ ạCâu 13: (0,5 đi mể ). Ch ng minh ng xứ thì giá tr đa th c:ị ứM =2 16x x là bình ph ng .ươ ỉDoc24.vnĐÁP ÁN THI KÌ MÔN TOÁN 8Ề ỚP nầ I. nghi mắ (2 ,0 đi m)ể câu đung cho 0,25 đi m. ểCâu 8K quế DPh II. lu (8,0 đi m)ầ ểCâu Ph nầ dungộ Đi mể9 1a 2x 1) 20,251b xy 5x 5y (x xy) (5x 5y) )(x 5) 0,250,252 2017x 2016 0 2016x 2016 0 x(x 2016) (x 2016) 0 (x 2016) (x 1) 0 2016 2016Ho 1V 2016 ho 1ậ 0,250,250,2510 (x 3)(x 3x 9) (x 3) 27 (x 3) 27 30 0,250,25b225x 10x 5x 5x 5x 2 5x 6x 0,250,25c5 33 3xx x 35 3xx 0,511a Tìm đúng đi ki có nghĩa là: aề ể 10,5bP 2221 1a aa a  0,25 2221a aa  Doc24.vn0,75 22 1)( 1)( 1) 1)( 1)a aa a   21aa V 21aa 12 IN HMAD CBV hình đúng, không ghi GT&KLẽ choẫ 0,25 đi mểa Xét tam giác AHD có:M là trung đi AH (gt) ủN là trung đi DH (gt) ủDo đó MN là đng trung bình tam giác AHDườ 0,5Suy ra MN // AD (tính ch t) (đpcm)ấ 0,25b Ta có MN // AD, mà AD // BC (2 nh đi hình ch nh t) ậnên MN // BC hay MN // BI 0,25Vì MN 12 AD (tính ch đng trung bình tam giác) ườ ủvà BI IC 12 BC (do gt), mà AD BC (2 nh đi hình ch nh t) ậ=> MN BI 0,5Xét giác BMNI có MN // BI, MN BI (c/m trên) ứSuy ra giác BMNI là hình bình hành (đpcm)ứ 0,25c Ta có MN // AD và AD AB nên MN AB 0,25Tam giác ABN có đng cao là AH và NM nhau Mườ ạnên là tr tâm tam giác ABN. Suy ra BMự ủ AN 0,25mà BM // IN nên AN NI hayV ANI vuông (đpcm)ạ 0,5Doc24.vn13 Ta có: =2 210 16 10 24 16x x Đt xặ 10x 16Suy ra a(a 8) 16 8a 16 (a 4) 2V (xậ 10x 20) (đpcm) 0,5­ Chú ý: cách gi khác đúng cho đi đa ph đó.ọ ầ+ Đi toàn bài làm tròn đn ch th phân theo nguyên làm tròn.ể ắTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.