Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Lục Sơn, Bắc Giang năm 2016 - 2017

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-05 12:06:24
Nội dung
Doc24.vnTr ường TH Lục SơnH và tên: ………………………ọL p: 2ớ KI TRAỂ CU KÌ I, NĂM 2016­2017Ố OMôn: TOÁN 2Ớ(Th iờ gian lam bài 40 phút)ĐI MỂ GIÁM KH OA GIÁM THI1. 1.2. 2.Nhâ xet:Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: (câu 1, 2, 3) Câu 1: (1 điểm) Số nào dưới đây lớn hơn 49 nhưng bé hơn 51? A. 48 B. 50 C. 52Câu 2: (1 đi m) ể Day tinh nao đây co qu đung?ướ aA. 30 10 10 10 B. 30 10 10 30 Câu (1 đi m)ê Tim XX 40 15 35A. 31 B. 40 C. 49 A. 20 B. 35 C. 50* Vi thich vao ch ch m:ế (câu 4, 5, Câu 4: (1 đi m) ể Tinh nh m:â a/ 15 …… b/ …….. c/ 16 …….. d/ ….Câu 5: (1 đi m)ê Tinh nh m:âa) Đng ch ……… gi chi uô b) dm …….. cm 60 cm ……. dmCâu 6: (1 đi m) ể­ Hinh bên co hinh ch nh t, hinh giac?â ư­ Hinh bên co …… hinh ch nh va …… hinh giac.ư ưCâu 7. (2 đi m) êa) Đt tính tính: b) Vi phep tr sao cho 34 22 48 40 25 co hi ng tr .ê ố …………… …………… ………………. ………………………….. …………… …………… ………………. …………… …………… ……………….Câu 8: (2 đi m) em gop gi hai đt đc 80 kg, trong đo đt gop đc 35 kg. iê ươ ươ ol em gop đt hai đc bao nhiêu kilôgam?ớ ươ Bai gi iảDoc24.vnDoc24.vn……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Đap an thi kì môn Toán 2ề ớ* Khoanh vào ch đt tr qu đúng: (câu 1, 2, )ữ ướ ế ả Câu 1: (1 đi m) (B. 50)ểCâu 2: (1 đi m) ể B. 30 10 10 30 Câu (1 đi m)ê Tim XX 40 15 35A. 31 C. 50* Vi thich vao ch ch m: (câu 4, 5, )ế Câu 4: (1 đi m) ể Tinh nh m:â a/ 15 b/ c/ 16 10 d/ 9Câu 5: (1 đi m)ê Tinh nh m:âa) Đng ch gi chi uờ b) dm 80 cm 60 cm dmCâu 6: (1 đi m) ể­ Hinh bên co hinh ch nh t, hinh giac?â ư­ Hinh bên co hinh ch nh va hinh giac.ưCâu 7. (2 đi m) êa) Đt tính tính: b) Vi phep tr sao cho 34 22 48 40 25 co hi ng tr .ê ố …………… …………… ………………. ………………………….. …………… …………… ………………. …………… …………… ……………….Câu 8: (2 đi m) em gop gi hai đt đc 80 kg, trong đo đt gop đc 35 kg. iê ươ ươ ol em gop đt hai đc bao nhiêu kilôgam?ớ ươ ài giả gi đt hai gop đc ố ươ là 80 35 45 (kg) Đap 45 ố kgDoc24.vn 34 842 22 48 70 40 25 15 VD: 10 ……………………… ..Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.