Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 trường tiểu học Vạn Thái, Hà Nội năm 2016 - 2017

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-05 11:47:35
Nội dung
Tr ng ti Thái ườ ạĐ KI TRA ĐNH CU KÌ IỀ ỐMôn: Ti ng Vi –L 2ế ớNăm c: 2016 ­ọ 2017Ph A: Đc ọ1 Đc thành ti ngọ (5 m)ể­ GV ki tra đc thành ti ng đi ng HS qua ngày ki tra .ể ể­ dung ki tra: HS đc đo văn kho ng 40 ch thu ch đã kì I. Sau đó tr câu dung bài đc do GV nêu. GV cho cho ọđi bình th ng nh trên p.ể ườ ớ2 Đc th và làm bài pọ đi trong 30 phút .ểHS đc th bài đc “ọ Bé Hoa Trang 121 sách Ti ng Vi 2­ 1. ậD theo dung bài đc ch đúng trong các câu tr sau:ự ờCâu 1: Bài đc cho em bi nh ng gì gia đình Hoa?ọ ềa. Nhà Hoa có ba ng i: Hoa, em .ườ ụb. Nhà Hoa có ng i: me, Hoa và em đi công tác xa.ố ườ ốc. Hoa đi công tác xa. Nhà ch có Hoa và em .ố ụCâu 2: Em đáng yêu th nào?ụ ếa. Em ngoan.ụ ấb. Em đã lên nhi u, em ng ít tr c.ụ ước. Em môi ng, to, tròn, đen láy.ụ ắCâu 3: Hoa đã làm gì giúp ?ẹa. Hoa ru em ng vi th cho .ủ ốb. Hoa ru em ng trông em giúp .ủ ẹc. Hoa m, trông em.ấ ơCâu 4: Nh ng ng nào đây là ng trái nghĩa?ữ ướ ữa. ngoan ngoãn đnư ốDoc24.vnb. ngoan ngoãn chăm chỉc. ngoan ngoãn nhácườCâu 5: Câu “Em môi ng, trông yêu m.” Đc theo ượ ẫnào trong đây?ẫ ướa. uẫ 1: Ai là gì?b. uẫ 2: Ai làm gì?c. uẫ 3: Ai th nào?ếPh B: Vi ế1­ Chính :ả (Nghe Vi t) đi (10 phút)ế ểBài vi t: Đàn gà nế (Trang 153 sách Ti ng Vi 2ế 1)ậ làm văn:ậ (5 đi m) (30 phút)ểHãy vi đo văn ng đn câu gia đình em.ế ềTheo ýợ sau:a) Gia đình em có mấy người. Đó là những ai?b) Cha em làm gì, đâu ?ởc) em làm gì, đâu?ẹ ởd) Anh ho ch em làm gì, đâu ?ặ ởe) Em yêu quý gia đình em nh th nào?ư ếf) Khi nào gia đình em đông và vui nh t?ủ Ph C: Ch đp Bài vi t: Quà (t đi câu …đn cá chu qu tóe c, ướm thao láo…)ắ (Trang 106 sách Ti ng Vi 2ế 1)ậ Doc24.vn NG CH MƯỚ Môn: Ti ng Vi 2.ế ớPh A:ầ Đc th và làm bài :ọ Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu Câu 5: c.Ph B: ầ1­ Chính :ảBài vi không chính ch vi rõ ràng, trình bày đúng đo văn: ạ5 đi m.ể(M chính trong bài vi (sai ph âm đu ho n, thanh, không vi tỗ ếhoa đúng qui đnh ), tr 0,5 đi m).ị ểL ý: ch vi không rõ ràng, sai cao kho ng cách ki ch ,ho ặtrình bày …b tr đi toàn bài .ẩ ể1­ làm văn:ậ­ HS vi đc đo văn ngăn câu theo y/c bài; câu văn dùng ượ ềt đúng, không sai ng pháp; ch vi ch đi ể(Tùy theo sai sót ý, di đt và ch vi có th cho các ứđi khác nhau)ể Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.