Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 trường tiểu học Lục Sơn, Bắc Giang năm 2016 - 2017

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-05 12:03:34
Nội dung
Doc24.vnTr ường TH Lục SơnH và tên: ………………………ọL p: 2ớ KI TRA CU KÌ I, NĂM 2016­2017Ể OMôn: NG VI TẾ 2Ớ(Thờ gian lam bài 40 phút)ĐI MỂ GIÁM KH OA GIÁM THI1. 1.2. 2.Đ KI TRA KÌ NĂM C: 2016­2017Ề OMÔN: TI NG VI 2Ế Ớ(PH ĐC HI U)Ầ Bông hoa Ni Vuiề sáng tinh Chi đã vào hoa tr ng. Em đn tìm nh ng bông cúc màu xanh, ườ ườ ữđc là hoa Ni Vui. Chi đang nh vi n. Em mu đem ng ượ ốm bông hoa Ni Vui dị đau.ơ Nh ng bông hoa màu xanh ng ánh tr bu sáng. Chi gi tay đnh hái, ướ ịnh ng em ng ch ch vì không ai đc ng hoa trong n. ng vun tr ng và ch ượ ườ ườ ỉđn đây ng đp hoa.ế Cánh Cô giáo đn. Cô không hi vì sao Chi đn đây th Chi nói: Xin cô ếcho em đc hái bông hoa. em đang ng.ượ Cô giáo đã hi u. Cô ôm em vào lòng:ể Em hãy hái thêm hai bông a, Chi bông cho em, trái tim nhân em. ộbông cho vì và đã em thành cô bé hi th o.ẹ Khi kh nh, Chi cùng đn tr ng cô giáo. còn ng nhà tr ng ườ ườ ộkhóm hoa cúc đi đoá màu tím đp mê n.ạ Đọc thầm và làm bài tập:D vào dung bài đc, em hãy khoanh tròn vào ch cái tr tr đúng:ự ướ ờCâu 1: sáng tinh Chi đã váo hoa làm gì ?ớ ườ ểA. ng nh ng bông hoa Ni Vui.ể ềB. chăm sóc hoa.ể ườC. hái bông hoa Ni Vui đem vô nh vi ng làm đau .ể ốCâu 2: Vì sao Chi không dám hái bông hoa ni Vui?ự ềA. Vì chú p.ợ ặB. Vì theo qui tr ng, không ai đc ng hoa trong n.ộ ườ ượ ườDoc24.vnDoc24.vnC. Vì .ợ ổCâu 3: Khi đã bi vì sao Chi bông hoa, cô giáo nói th nào?ế ếA. Em hãy hái thêm hai bông hoa a, Chi !ữ ạB. Em hãy hái thêm vài bông hoa ng .ữ ốC. Cô hái giúp em nh ng bông hoa mà em n.ẽ ầCâu 4: Theo em, Chi có nh ng đc tính gì đáng quý?ạ ứA. Hi th o, tôn tr ng qui, th thà.ế ậB. Chăm ngoan, siêng năng.C. Hi u, vui .ề ẻCâu 5: Câu “Chi là cô bé hi th o”, đc theo ki câu gì sau đây:ộ ượ ểA. Ai là gì?B. Ai làm gì?C. Ai th nào?ếCâu 6: Từ ngữ nào sau đây là từ ngữ nói về tình cảm:A. Hi u, ngoan ngoãn.ề ậB. Th ng yêu, quý n.ươ ếC. Chăm ch siêng năng.ỉCâu 7: Tìm trái nghĩa đc in đm trong câu Em đn tìm bông cúc màu xanh, đc ượ ượcác là hoa Ni Vui.A. ngừB. Bu nồC. Vui vẻCHÍNH :Ả Nghe vi Bài: Hai anh em Đêm hôm y, ng em nghĩ: Anh mình còn ph nuôi con. ph lúa mình ườ ủcũng ng ph anh thì th không công ng”. Nghĩ y, ng em ra đng lúa aằ ườ ủmình thêm vào ph anh.ỏ ủ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Doc24.vnDoc24.vnT LÀM VĂN: bài: Em hãy vi đo văn đn câu gia đình em.ề ềCâu ý: ợa/ Gia đình em ng i? Đó là nh ng ai?ồ ườ ữb/ Nói ng ng trong gia đình em.ề ườc/ Em yêu quý nh ng ng trong gia đình em nh th nào?ữ ườ ế..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ĐÁP ÁN MÔN TI NG VI 2Ế ỚKI TRA KÌ NĂM 2016­2017Ể OI. ĐC TI NG:O 2,5 đi mể­ Đc đúng ti ng, đúng ng ngh đúng các câu, các loát, rành ch, ạrõ, to. đc 40 ti ng/ phút. (2,5 đi m)ố ể­ Đi nh ng sinh đt các yêu trên nh ng phát âm vài ch chính xác. (2.0 đi )ố ể­ Đc đc nh ng ng ng ngh ch lí (1,5 đi m)ọ ượ ể­ Tu đc mà ghi đi lí (0,5 1,0 đi m)ỳ ểII. ĐC HI U:O (3,5 đi m) câu tr đúng đc 0,5 đi mể ượ Các câu tr đúng là:ả ờCâu 1C; Câu B; Câu C; Câu A; Câu A; Câu B; Câu BIII. CHÍNH :Ả (2 đi m)ể­ Vi đúng chính ch vi đp, đúng cao, trình bày ch (2 đi m)ế ể­ Sai ti ng, âm, 0,2 đ/l i.ế ỗ­ Sai ch hoa và thanh 0,1 đ/l iữ ỗ­ Bài vi không ch 0,2 đi mế ể­ Sai bài đc ghi 0, đi mả ượ ểIV. LÀM VĂN:Ậ (2 đi m)ểDoc24.vnDoc24.vn­ Đi 2: vi đo văn câu ý, không sai chính trình bày đúng, ch .ể ẽ­ Đi 1,5: vi đc kho ng câu có ý, trình bày đúng.ể ượ ả­ Đi 1,0 0,5 các ng bài còn i.ể ạ­ Đi 0,25 bài không làm đc.ể ượDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.