Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn tiếng việt (Đề 9) năm học 2019 - 2020

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-20 05:25:32 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 233 | Lượt Download: 0 | File size: 0.035328 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 9
Thời gian làm bài 60 phút
1. Kiểm tra đọc (10 điểm)
a/ Đọc thành tiếng các vần:
âu, an, ung, om, ươm
b/ Đọc thành tiếng các từ ngữ:
mái ngói, cây cau, khen thưởng, bông súng, chuối chín
c/ Đọc thành tiếng các câu:
Mùa hè vừa đến, phượng vĩ trổ bông tô đỏ sân trường. Các bạn bẻ xuống
làm bướm bay trong vở.
d/ Nối ô chữ cho phù hợp:

cánh diều

ăn thóc

Gió thổi

như mẹ hiền

cô giáo

rì rào

gà con

no gió

e/ Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:
- ôm hay ơm: gối …….., bó r……..
- uôn hay uông: quả ch………………, b……….. bán
2/Kiểm tra viết (10 điểm)
a/ Vần:

ui, âu, anh, ươn, iêt

b/ Từ ngữ:

dòng kênh, cây bàng, măng tre, hươu nai

c/ Câu:

Mèo con buồn bực
Mai phải đến trường
Bèn kiếm cớ luôn
Cái đuôi tôi ốm