Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn tiếng việt (Đề 7) năm học 2019 - 2020

30333466663739303331643531666631616332333635616337646439623132363538353266363534373138663065313561623762333062306463336561363030
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 05:25 AM ngày 20-12-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 284 | Lượt Download: 1 | File size: 0.032256 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 7
Thời gian làm bài 60 phút
I. Phần đọc thành tiếng
Câu 1/ Đọc thành tiếng các vần sau: 2đ
on

ươt

iêng

im ay

Câu 2/ Đọc thành tiếng các từ ngữ sau: 2đ
cầu treo

cá sấu

dừa xiêm

cưỡi ngựa

kì diệu

Câu 3/ Đọc thành tiếng các câu sau: 2đ
Những bơng cải nở rộ, nhuộm vàng cả cánh đồng.
Trên trời bướm bay lượn từng đàn.
II. Phần viết
Câu 1/ Đọc cho học sinh viết các vần (2đ)
âm

ươm

ong

ơt

ênh

Câu 2/ Đọc cho học sinh viết các từ ngữ (4 đ)
rừng tràm

hái nấm

lưỡi xẻng

chẻ lạt xin lỗi

Câu 3/ Tập chép (4đ)
Ban ngày, sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà. Tối đến sẻ mới cĩ thời gian âu y ếm
đàn con.
III. Phần Đọc hiểu
Câu 1/ Nối ô chữ cho phù hợp: 2đ
Chị Na gánh

đang ăn cỏ

Con hươu

chăm chỉ

Cả nhà

lúa về nhà

Em làm bài

đi vắng

Câu 2: Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống: 2đ

´

- oi hay ơi: làn kh … ; cây c…
- ăm hay âm: ch … chỉ ; m … cơm

ù