Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn tiếng việt (Đề 5) năm học 2019 - 2020

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-20 05:24:51 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 342 | Lượt Download: 1 | File size: 0.031232 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5
Thời gian làm bài 60 phút
A. PHẦN ĐỌC: 10 điểm
I. Đọc thành tiếng: (6 điểm)
(GV gọi từng em học sinh lên bảng cầm giấy đọc theo yêu cầu)
1. Đọc thành tiếng các vần:
oi

am

iêng

ut

2. Đọc thành tiếng các từ ngữ:
bố mẹ

quê hương

bà ngoại

già yếu

3. Đọc thành tiếng các câu:
Đi học thật là vui. Cô giáo giảng bài. Nắng đỏ sân trường. Đi ểm
mười thắm trang vở.
II. Đọc hiểu: (4 điểm)
1. Nối câu (theo mẫu): 3 điểm.
Đi học

giảng bài

Cô giáo

sân trường

Nắng đỏ

thắm trang vở

Điểm mười

thật là vui

2. Điền vần ia hoặc vần on vào ô trống: (1 điểm)
T… chớp
B. PHẦN VIẾT: 10 ĐIỂM
Tập chép

C… mèo

(Giáo viên viết lên bảng bằng chữ viết thường mỗi phần viết một dòng, học
sinh nhìn bảng và tập chép vào giấy ô ly )
1. Các vần: (3 điểm)
ay eo uôm

ưt

iêng

êch

2. Các từ ngữ: (4 điểm)
bàn ghế

bút mực

cô giáo học sinh

3. Câu: (3 điểm)
Làng em vào hội cồng chiêng