Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 7 Phòng GD&ĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-05 15:25:34
Nội dung
Doc24.vnPHÒNG GD&ĐT THÁI TH YỤ THI KÌ NĂM 2016 2017Ề ỌMÔN: SINH 7Ọ ỚTh gian làm bài: 45 phútờI. TR NGHI KHÁCH QUAN (3Ắ ,0 đi m). ểCâu 1. th trùng roi có màu xanh là nh ờA. th có ch các di c. ụB. Màng th có màu xanh. ốC. Màu đi t. ắD. Không bào co bóp có màu xanh. Câu 2. Môi tr ng ng qu là: ườ ỳA. Trên n. B. ng t. ướ C. ướ D. n. ướ ặCâu 3. Vào mùa a, sau nh ng tr n, ta hay giun đt chui lên tư ặđt đ: ểA. Ki i. B. Hô p. C. Sinh n. D. Tìm i. ớCâu 4. Nh ng đng có đc đi nh th nào thì đc vào giáp xác? ượ ớA. Đu có đôi râu, chân có nhi đt kh nhau. ớB. tr ng, trùng xác nhi n. ầC. Mình có ng kitin và đá vôi. ằD. ng và th ng mang. ướ ằCâu 5. đôi ph ph nh là: ệA. đôi. B. đôi. C. đôi. D. đôi. Câu 6. th kinh giun đt có ng: ạA. ng i. ướ B. Chu ch. C. ng ng. D. Phân tán. II. LU (7Ự ,0 đi m). ểCâu (2 ,0 đi m).ể Nêu đc đi chung cá? ớCâu (3 ,0 đi m).ể Nêu vai trò sinh thu ngành thân m? Cho ví ụCâu (2 ,0 đi m). Nêu trong châu ch u?ấ ấDoc24.vnĐÁP ÁN THI KÌ MÔN SINH 7Ề ỚI. TR NGHI M. câu tr đúng 0,5 đi mỗ ểCâu 6Đáp án BII. PH LU ẬCâu dungộ Đi mể1Đc đi chung cáặ 2,0­ Là đng có ng ng thích nghi đi ng hoàn toàn c.ộ ươ ướ­ ng vây. ằ­ Hô ng mang.ấ ằ­ Tim ngăn, vòng tu hoàn, máu đi nuôi th là máu i. ươ­ Th tinh ngoài. ụ­ Là đng bi nhi 0,50,250,250,50,250,252Vai trò sinh thu ngành thân 3,0­ Là th ph cho con ng i. ườ­ Nguyên li xu kh u. ẩ­ Làm th ăn cho đng ậ­ Làm ch môi tr ng c. ườ ướ­ Làm trang trí, trang c. ứ­ Là trung gian truy nh và ăn cây tr ng. ồM ví đúng vai trò cho 0,25 đi m. 0,250,250,250,250,250,253C trong châu ch uấ 2,0Doc24.vn­ tiêu hóaệ Có ru ti ch vào dày. ạ­ hô pệ Có th ng ng khí đem ôxi đn các bào.ệ Có tim hìnhng nhi ngăn. ề­ tu hòaệ n: ch ở­ th kinhệ Có th kinh ng chu ch. Có ch não phátệ ạtri n. ể­ bài ti tệ Có nhi ng bài ti ch th vào ru sauấ 0,250,50,250,50,5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.