Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 Phòng GD&ĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-05 15:33:48
Nội dung
Doc24.vnPHÒNG GD&ĐT THÁI TH YỤ THI KÌ NĂM 2016 2017Ề ỌMÔN: SINH 6Ọ ỚTh gian làm bài: 45 phútờI. TR NGHI KHÁCH QUAN (3Ắ ,0 đi m)ểCâu 1. Ch năng ch rây là chuy n: ểA. c. ướ B. Mu khoáng. ốC. và mu khoáng. ướ D. Ch ơCâu 2. Khi hô cây hút khí: ấA. Ôxi. B. Cacbônic. C. Ôxi và Cacbônic D. Nit ơCâu 3. ph nào là quan tr ng nh hoa: ủA. Nh B. Nh y. C. Nh và nh y. D. Tràng hoa. Câu 4. truy là ch năng a: ủA. Mi hút. B. Mi sinh tr ng. ưở C. Mi tr ng thành. ưở D. Mi chóp ễCâu 5. Có ki lá trên thân và cành? ếA. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 6. Lá nhóm cây nào sau đây thu lo lá đn? ơA. Cây i, cây bàng, cây cam. ổB. Cây cau, cây su hào, cây kh ếC. Cây đào, cây i, cây ổD. Cây bí, cây me, cây xoài. II. LU (7Ự ,0 đi m). ểCâu (2,5 đi m). bào th nh ng thành ph ch nào? Ch năngế ức ng thành ph đó? ầCâu (3 ,0 đi m).ể tên nh ng lo bi ng và ch năng chúng? saoể ạph thu ho ch các cây có tr khi chúng ra hoa? ướCâu (1,5 đi m).ể Nêu nh ng đi ki bên ngoài nh ng đn quang p? nữ ưở ảph quá trình quang là gì?ẩ ợDoc24.vnDoc24.vnĐÁP ÁN THI KÌ MÔN SINH 6Ề ỚI. TR NGHI M: câu tr đúng 0,5 đi mỗ ểCâu 6Đáp án AII. PH LU ẬCâu dungộ Đi mể1Nh ng thành ph ch bào th và ch năngữ ức ng thành ph đó. 2,5­ Vách bào: làm cho bào có hình ng nh đnh. ị­ Màng sinh ch t: bao ngoài ch bào. ế­ Ch bào: là di ra các ho đng ng bào. ế­ Nhân: đi khi ho đng ng bào. ế­ Không bào: ch ch bào ế(N ch nêu đc thành ph cho đi m)ế ượ 0,50,50,50,50,52Nh ng lo bi ng và ch năng chúng: 2,0­ Ch ch tr cho cây. ữ­ móc: Giúp cây bám vào ch leo lên. ể­ th Giúp cây hô trong không khí. ấ­ Giác mút: Giúp cây th ăn cây ch ủ(N ch nêu đc tên cho đi m) ượ 0,50,50,50,5Ph thu ho ch các cây có tr khi chúng ra hoaả ướ 1,0Vì thu ho ch sau khi cây ra hoa qu cây huy đng ch tế ấdinh ng tr trong hoa và qu Khi đó ch ngưỡ ược không còn cao. 1,03Nh ng đi ki bên ngoài nh ng đn quang pữ ưở 1,0Doc24.vnDoc24.vn­ Ánh sáng. c. ướ­ Hàm ng khí cacbonic. ượ­ Nhi 0,250,250,250,25S ph quá trình quang pả 0,5­ Tinh ộ­ Khí ôxi 0,250,25Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.