Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: quanghung vào ngày 2017-01-06 06:14:45
Nội dung
GD ĐT NINHỞ ẮTR NG THPT QU VÕ SƯỜ Ố1(Đ 01 trang)ề KI TRA ĐNH KÌ NĂM 2016 ­Ề Ọ2017Môn: Sinh 10ọ(Th gian làm bài 45 phút, không th gian phát đ)ờ ềCâu đi mể ): Trình bày đc đi chung các ch ng? Cho ví .ặ ụCâu đi m): Mô trúc và ch năng bào quan ti th trong bào?ả ếCâu đi m): đo AND (m gen) có chi dài là 4080 Aể 0, có nu lo =ố ạ20% so ng nu gen.ớ ủa. Hãy xác đnh ng và thành ph ng lo nu trên gen?ị ượ ạb. Xác đnh liên hidro có trong gen?ị ếc. Gi trên ch 1c gen có Tả ủ1 20%, ch có Xạ2 15% so ng nuớ ốc ch. Em hãy xác đnh ng, thành ph ng lo nu trên chủ ượ ạc gen?ủ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ếThí sinh đc ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêmượ ảH và tên thí sinh: ……………………...... báo danh: …………………….ọ ốDoc24.vnDoc24.vnH NG CH VÀ ĐÁP ÁN KI TRA ĐNH KÌ 1ƯỚ ẦNĂM 2016Ọ 2017MÔN: SINH 10CÂU DUNGỘ ĐI MỂ1 ch theo nguyên th c.......ổ ậVD:....­ th ng và đi ch nhệ ỉ+ th ng ..................ệ ởVD+ đi ch nh....................ự ỉVD­ Th gi ng liên ti hóa:.........ế 0,50,50,50,250,50,250,52 tao:ấ+ màng: màng ngoài nh n, màng trong khúc thành cácớ ấmào ti th trên có nhi enzim hô pể ấ+ Ch có ADN, ribôxom và các ch hòa tanấ ấ+ và chú thích đy nh SGK.ẽ ư­ trung tâm hô cung ngu năng ng ch tấ ượ ếbào ng ATPướ 0,50,51,01,03 a. 4080*2/3,4 2400 nu.­ heo ntbs có 20% 2400*20% 480.­ 50% ­> 30% 2400*30% 720.b. liên 2A 3G 2*720ố 3*480 2880.c. có nu trên ch N/2 2400/2 1200.ố ạTheo ntbs có T1 =A2 20% 1200*20% 240.Mà A1 T1 => A1 T2 720 240 480 =40%Theo ntbs có G1 X2 15% 1200*15% 180. 0,50,51,01.01,0Doc24.vnMà G1 X1 => X1 =G2 480 180 300 =25%Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.