Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GD&ĐT Tân Hiệp, Kiên Giang năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-05 15:16:09
Nội dung
Doc24.vnPHÒNG GD ĐT TÂN HI PỆ KI TRA KI IÊ NĂM 2016 ­O2017Môn: Ng Văn 9ữ ớTh gian: 90 phút (Không th gian giao đ)ờ ềCâu 1: (2 ,0 đi m)ể Chép theo trí nh hai kh đu bài th “Ánh trăng” Nguy nủ ễDuy. Nêu dung chính hai kh th đó.ộ ơCâu 2: (1 ,0 đi m) sao các nhân trong truy ng “L ng Sa Pa”ặ aủNguy Thành Long không đc đt tên?ễ ượ ặCâu 3: (2 ,0 đi m) ểa Th nào là tr ti p? Tr ng sau đây là tr ti hay gián ti p? nế ườ ẫl hay nghĩ?ờ“ Ch đa con nói ng:ợ ằ­ Cha Đn đn kia kìa”ả ếb. Th nào là gián ti p? Hãy chuy tr ti Tr ng Sinh sau đâyế ươthành gián ti p.ờ ế“ Nh ng khi nh ra chi hoa vàng, chàng hãi mà nói:ư ợ­ Đây qu là dùng mà tôi mang lúc ra đi”ả ợCâu 4: (5 ,0 đi m) làm đc vi là ta nh phúc. Hãy iỗ ượ ạm vi làm em khi em nh phúc.ộ ạDoc24.vnĐÁP ÁN THI KÌ MÔN NG VĂN 9Ề ỚCâu dungộ Đi mể1 Chép đúng kh thổ ơ­ Nêu đúng dung bài th .ộ nghĩ ng trăng trong quáả ầkh .ứ ,01 ,02 Vì tác gi mu vô danh bình th ng hóa mu nói ngả ườ ằđó là nh ng con ng lao đng bình th ng, ph bi n, th ng pữ ườ ườ ườ ặtrong qu chúng nhân dân trên kh đng đt c.ầ ườ ướ ,03 a. sinh nêu đúng khái ni tr ti pọ ế­ tr ti là nh nguyên văn nói hay nghĩ ng iẫ ườho nhân t. tr ti đc đt trong ngo kép.ặ ượ ặ­ sinh nêu đúng: Đó là tr ng tr ti Đn.ọ ườ ảĐây là nói.ẫ ờb. sinh nêu đúng khái ni gián ti p.ọ ế­ gián ti là thu nói hay nghĩ ng ho nhânẫ ườ ặv t, có đi ch nh cho phù p. gián ti không đt trongậ ặd ngo kép.ấ ặ­ sinh chuy đúng tr ti Tr ng Sinh sang nọ ươ ẫgián ti p.ế­ Nh ng khi nh đc chi hoa vàng, chàng hãi mà nóiư ượ ợr ng đó chính là mà chàng đã mang đi.ằ 0,50,50,50,54 Yêu chung:ầ+ Làm đúng ki bài văn miêu bi uể ểc m, đi tho i, đc tho i, đc tho tâm và ngh lu n.ả ậ+ Xây ng đc tình hu ng truy lý, lôi cu ng đc quaự ượ ườ ọđó đc nh ng tình m, xúc chân thành trong sáng.ộ ượ ảDoc24.vn+ ch ch rõ ràng, ch c.ố ạ+ Trình bày ch đp, ngôn ng trong sáng, câu văn hi u.ạ ể­ Bi đi m:ể a. bài: (0ở mể và gi thi đc vi làm t.ẫ ượ ốb. Thân bài: (4 ,0 mể )­ di bi câu chuy theo trình lí:ể Vi mà đã làm là gì? Th gian và đa đi làm côngệ ạvi đó?ệ+ Có bao nhiêu ng hay ch mình n?ườ ạ+ Có ng khác ch ng ki hay không?ườ ế+ Tâm tr ng ng đc em giúp nh th nào?ạ ườ ượ ế­ Tâm tr ng khi làm đc vi t, ni đó có nghĩa nh thạ ượ ếnào đi mình th đi đó và bây gi (miêu tâm)ố ộ­ Bài rút ra (ngh lu n)ọ ậc. bài: (0ế mể )Ch và đa ra nh ng vi làm sau này mình và iố ờkhuyên đi ng i.ố ườ (Nh ng trên mang tính ch ng đi. Giáo viên ch có thữ ươ ểlinh ho cho đi theo cách trình bày sáng sinh.)ạ 0,52 ,01 ,01 ,00,5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.