Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: phamthihue vào ngày 2017-01-07 07:22:43
Nội dung
Doc24.vnS GD­ĐT CÀ MAUỞTR NG THPT PHAN NG CƯỜ ỌHI NỂ KI TRA KÌ IỀ ỌNĂM 2016 2017ỌMÔN: NG VĂN 11ỮTH GIAN: 90 PHÚTỜI. ĐC HI (3 đi m)Ọ ểTìm thành ng đc dùng trong các câu sau và phân tích giá tr ngh thu aữ ượ ủchúng:a) Nó còn mê mình thì nó nói nói n, nó i, nó chán ngay đyươ ượ .(Nguy Đình Thi, )ễ ờb) Pha đu đuôi cái tai bay gió mà mình cho anh ngheể (Nguy nễCông Hoan, đng cùng)ướ ườc) Ba mày và tao chí thú y, bây gi đu hai th tóc ng nh đtớ ấn c, ướ ông bà. (Phan và tôi)ứ ẫd) Công ti công mò cò ăn, đi ch nh làm chi, tr ng ph tay nhế ưm nặ (Nguy Du, Văn ng Tr ng sĩ)ễ ườ ữII. LÀM VĂN (7 đi m)ể1. Ngh lu xã (3 đi m)ị ểBình lu ki sau đây nhà văn Ôxt rôpxki: “Tình tr ph iạ ướ ảchân thành, ph phê bình sai n, ph nghiêm ch nh giúp aả ửch sai m”.ữ ầ2. Ngh lu văn (4 đi m)ị ểPhân tích giá tr nhân đo trong truy ng Hai đa tr Th ch Lam.ị ạ…………… T………………ẾDoc24.vnĐÁP ÁNI. ĐC HI (3 đi m)Ọ ểTìm thành ng đc dùng trong các câu sau và phân tích giá tr ngh thu aữ ượ ủchúngTr đúng thành ng 0,5 đi m/câu và phân tích giá tr ngh thu 1,0ả ậđi mểa/ Nói nói n: (0,5 đi m)ươ ượ ểb/ Tai bay gió: (0,5 đi m)ạ ểc/ Đu hai th tóc: (0,5 đi m)ầ ểd/ mò cò ăn: (0,5 đi m)ố ể­ Nói nhi và toàn chuy ba hoa, không có th tề ậTrong câu nói khi yêu, anh chàng này hay nói nh ng đi hay ho, nh ng khoác lác,ữ ưkhông đâu vào đâu.­ Tai ra ng không ng đcạ ườ ượ­ Không còn tr a, trên đu đã có tóc xen tóc đenẻ ạ­ ng phí công lao, làm ra khác ngổ ưở=> So cách dùng ng thông th ng thì vi dùng thành ng các câu trên đuớ ườ ềcó giá tr ngh thu nh đnh, rõ nh là tính hình ng. dùng tu già ượ ởv trí đu hai th tóc thì nghĩa câu không khác nhau nh ng đi giá trị ịhình ng (1.0 đi m).ượ ểII. LÀM VĂN (7 đi m)ể1. Ngh lu xã (3 đi m)ị ểa. bài: (0,5đ)ởGi thi đớ ềD câu nói nhà văn nhà văn Ôxt rôpxki: “Tình tr ph chânẫ ướ ảthành, ph phê bình sai n, ph nghiêm ch nh giúp ch saiả ữl m”.ầDoc24.vnb. Thân bài: (2đ)* Gi thích khái ni m: (0,5đ)ả ệTình n: Tình gi ng ng quen bi và có quan gũi, coiạ ườ ườ ầnhau ngang hàng, do tính, ho cùng nh ng cùng chí ng, cùngợ ướho đngạ ộChân thành: thành th c, xu phát đáy lòngế ừ* Bình lu (bàn c, nh xét, đánh giá đ): ki nhà văn là hoànậ ủtoàn đúng.(1đ)Tr t, tình ph chân thành vì:ướ ả­ Tình ph thành th t, xu phát đáy lòng nên tình nả ềv ngữ­ Trong cu ng, tình chân chính không xây ng trên gi i, c,ộ ọv i.ụ ợ­ Ta chân thành n, ta cho ni tin và ng i, chânớ ượ ạthành ta, ta tin n. đó bè tin nhau.ớ ẫ­ ch tin ng nhau, khi ta có ni vui hay bu ta cùng chia iừ ưở ớb n, ni vui nhân lên còn bu đc san đi.ạ ượ ơMu tình ng, ta ph bi phê bình sai n: Không bao cheố ạnh ng n. ta bao che, quen thói i. đó, có thữ ểti khuy đi m. Nh y, bao che cho nghĩa là ta đã n.ế ạMu có tình chân chính, ta ph nghiêm ch nh giúp ch sai m:ố ầKhi khuy đi ta nh nhàng phân tích, góp nh ra nh ngạ ữkhuy đi mình. Ta ph khi góp không ái, không tế ấlòng và nh ra khuy đi cách tho mái. đó quy tâm ch aậ ữkhuy đi mế ể* ng, nâng cao (0,5)ở ề­ Trong cu ng hi đi có nhi tình trong sáng cao đp. Đó làộ ẹnh ng tình giúp nhau khó. ch ng: Nh ng cõng đi cữ ượ ọnhi năm…ề­ Bên nh nh ng tình cao đp, chúng ta th có nh ng ng ch iạ ườ ớDoc24.vnnhau là tình không trong sáng. “Tình n” không đc xây ng trênọ ượ ực đng m, ni tin. đn nhau i, ho cơ ặbao che cho nhau nh thu chính.ằ ấc. thúc đ: (0,5đ)ế ề­ Tình cao đp là đáng trân tr ng, ph nâng niu gi gìn.ạ ữ­ thân ph xây ng tình ng chân chính, không bao che cho màả ạluôn giúp mình ti .ỡ ộ­ Tình ph xu phát ích nh ng ng n, cũng ph xu phát tạ ườ ừl ích th ph hòa thu trong đoàn th .ợ ể­ Ph phê phán nh ng tình thi trong sáng.ả ế2. Ngh lu văn (4 đi m)ị ể­ Đt đ: (0,5đ)ặ ềTh ch Lam là trong nh ng cây bút vi truy ng tài hoa. vi vạ ềcu ng c, ng nông dân, ng th dân nghèo hay vi tộ ườ ườ ếv nh ng khía nh bình th ng mà nên th cu ng thì nh ng trang văn aề ườ ủông cũng chan ch tình ng i.ứ ườHai đa tr là truy ng đc Th ch Lam, in ng trongứ ắv (1938). Hai đa tr Th ch Lam có giá tr nhân đo sâu c.ườ ắ­ Gi quy đ: (3đ)ả ề* Giá tr nhân đo th hi tình xót th ng tác gi đi nh ngị ươ ững ng ph huy nghèo: (1đ)ườ ệ+ Ông xót xa tr nh nghèo đói nh ng con ng đây: Th ngướ ườ ươm đa tr con nhà nghèo ven ch th ng con ch Tí, th ng bà Thi,ấ ươ ươ ụth ng bác ph Siêu, th ng gia đình bác m, th ng ch em Liên.ươ ươ ươ ị+ Ông th ng cho cu ng qu quanh, nh t, tù túng nh ng conả ươ ững ph huy nghèo.ườ ệ* Giá tr nhân đo th hi phát hi Th ch Lam nh ng ph ch tị ất đp nh ng ng lao đng nghèo ph huy n: là nh ng ng nố ườ ườ ầcù, ch th ng ch khó, là nh ng ng giàu lòng th ng yêu. (1đ)ị ươ ườ ươDoc24.vn* Giá tr nhân đo th hi trân tr ng nhà văn tr nh ng mị ướ ướ ơc ng dân nghèo cu ng đp n: trân tr ng nh ng hoài ni m,ủ ườ ệm ch em Liên, ông mu th nh nh ng con ng ph huy nghèo,ơ ướ ườ ệh ng cu ng đp n. (1đ)ướ ơ­ thúc đ: (0,5đ)ế ề+ Giá tr nhân đo đc th hi th sâu trong tác ph m: xót th ng nh ngị ượ ươ ữcon ng nghèo kh phát hi và miêu đc nh ng ph ch đp aườ ượ ủng lao đng, trân tr ng nh ng cu ng đp .ườ ướ ọ+ Cùng nh ng truy ng khác ông, Hai đa tr đã góp ph th hi nớ ệs tài hoa, xu Th ch Lam trong vi truy ng tr CMTT 1945.ự ướ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.